Kościōł Wanielicko-Augsburski we Polsce

Ze Wikipedia

Kościōł Wanielicko-Augsburski we Polsce
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce


Luterrōuza
Hymn: Warownym grodem jest nasz Bóg
(Festelnym grodym je nŏsz Bōg)
Klasyfikacyjŏ systematycznŏ wyznania
Krześcijaństwo
 └ Protestantyzm
   └ Luteranizm
Ustrōj kościelny synodalno-kōnsystorski
Konfesyjŏ Luteranizm
Nurty pobożnōściōwe Pietyzm, Ôrtodoksyjŏ, Liberalizm, Kōnserwatyzm
Siydziba Warszawa
Pryncypōł
• tytuł pryncypōła
ks. Jerzy Samiec
Biskup Kościoła
Ôrgan prawodŏwczy Synōd Kościoła
Zasiyng geograficzny  Polska
Czōnkostwo Światowŏ Luterskŏ Federacyjŏ, Światowŏ Rada Kościołōw, Konferencyjŏ Kościołōw Ôjropyjskich, Polskŏ Rada Ekumynicznŏ
Historyjŏ
Zrychtowano
1918
Dane statistyczne  (2020)
Czōnki 60 900
Farŏrze, ksiynżŏ, kapelōny a insi duchōwni 152
Strona internetowa

Kościōł Wanielicko-Augsburski we Polsce - jedyny Kościōł luterski we Polsce. Je czōnkiym Światowyj Luterskij Federacyje, Kōnferencyje Kościołōw Ojropejskich a Polskij Rady Ekumynicznyj. Terŏźnym pryncypōłym Kościōła je biskup Jerzy Samiec, kery kludzi go ôd 2010 roku. We 2020 roku Kościōł miŏł 60 900 czōnkōw we 133 zborach, z tego wiynkszōść mieszkŏ na Ślōnsku, z wiynksza na Ślōnsku Cieszyńskim a we pōłudniowyj czyńści Ziymi Pszczyńskij.

Administracyjŏ Kościōła[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Kościōł Wanielicko-Augsburski je podzielōny na dyjecezyje a zbōry. Dyjecezyje kere sōm kludzōne przez biskupōw dyjecezjalnych, majōm na cylu kōntrolowanie fungowaniŏ zborōw. Wyrōżniŏ sie szejś dyjecezyje.

Dyjecezyjŏ Pryncypōł (biskup dyjecezjalny) Siydziba
cieszyńskŏ bp dr Adrian Korczago Biylsko-Biołŏ
katowickŏ bp dr Marian Niemiec Katowice
mazurskŏ bp Paweł Hause Kyntrzin
pōmorsko-wiylkopolskŏ bp prof. Marcin Hintz Sopot
warszawskŏ bp Jan Cieślar Pabianice
wrŏcławskŏ bp Waldemar Pytel Wrŏcłōw