Krośnieńske wojewōdztwo

Ze Wikipedia
Krośnieńske wojewōdztwo na karcie Polski

Krośnieńske wojewōdztwo - dŏwne wojewōdztwo z stolicōm we Krośnie, istniejōnce w latach 1975-1998. Utworzōne ôstało z połedniowyj czynści dŏwnego wojewōdztwa rzeszowskigo. W czasie swojigo istniyniŏ było nojbarzij wysuniyntym na połednie wojewōdztwym Polski. Skłŏdało sie z 44 gmin, jego powiyrchnia wynosiyła 5702 km², za to w kōńcowym ôkresie miyszkało w nim ok. 511 tys. ôsōb. Sōmsiadowało z wojewōdztwami: przemyskim, rzeszowskim, tarnowskim i nowosōndeckim. Pōnadto graniczyło z SSSR (potym Ukrajinōm) jak tyż Czechosłowacyjōm (niyskorzij Słowacyjōm). Wojewōdztwo przestało istnieć z kōńcym 1998 roku, za to jego fragmynta weszli w skłŏd wojewōdztw podkarpackigo i małopolskigo.

Ôbejzdrzij tyż[edytuj | edytuj zdrzōdło]