Logo

Ze Wikipedia
Logo Wikipedyje
Logo NBC
Logo LibreOffice

Logo (ukrōcynie ôd logogram abo logotyp)[1] – niyôbyczajnŏ i charakterystycznŏ forma graficznŏ, stylizowany szkryft, symbol abo inkszŏ forma graficznyj ekspresyje sużōncŏ do idyntyfikacyje marki, fyrmy abo ôrganizacyje[2].

Wrażŏ sie jy na drukowanych materyjach, ryklamach, artykułach piśmiynniczych, budōnkach i wozidłach.

Logo wystympuje we trzech postaciach – znaku bydōncego symbolym abo sygnetym, logotypu abo połnego logo[3].

Cyle[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Logo przede wszyjskim suży do idyntyfikacyje kōnkretnyj fyrmy, ôrganizacyje abo marki, tōż bazowym cwekym logo je pōmoc we ôdrōżniyniu jednyj marki ôd drugij. Ôd dŏwna ludzie ôdczuwali potrzã i chyńć podkryślaniŏ swojij indywidualnyj tożsamości i ôdrōżnianiŏ sie ôd inkszych[4]. Bazowe cyle pasowaniŏ logo bez fyrmã, markã abo ôrganizacyjõ:

  • ôdrōżniynie sie ôd kōnkuryncyje, pokŏzanie swojij indywidualności
  • piyrszy krok we budowaniu wizualnyj idyntyfikacyje
  • nakierowanie ciōngu myślowego ôdbiyrŏcza na bazowe priorytety fyrmy, marki, ôrganizacyje

[edytuj | edytuj zdrzōdło]

W literaturze idzie trefić na roztōmajte klasyfikacyje firmowych symbolōw. Niykere z nich to[5]:

[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Ajnfachowe (połne) logo skłŏdŏ sie ze: sygnetu, logotypu, a we niykerych cufalach z przidŏwkym tagline. Pojedyncze elymynta (sygnet, logotyp) mogōm być nazwane logo.

Przipisy

  1. Definition of LOGO by Oxford Dictionary on Lexico.com also meaning of LOGO, Lexico Dictionaries | English [dostymp 2021-03-13] (angelski).
  2. Znaczenie logo w kreowaniu marki., www.martazalewska.pl [dostymp 2021-03-13] (polski).
  3. Steven Bateman, Angus Hyland, Symbol, 2011, ISBN 978-1856697279.
  4. David Airey, Logo Design Love, 2015, ISBN 978-83-283-0373-7.
  5. G. Hardy, Podręcznik projektantów logo, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012, s. 22–35.