Ludobōjstwo Asyryjŏkōw

Ze Wikipedia


Ludobōjstwo Asyryjŏkōw (mianowane tyż ze asyryjskij gŏdki Sajfo abo Sejfo, asy. ܣܝܦܐ, direkt tum. miecz) – gyszichtowe ludobōjstwo przekludzōne ôd Ôsmańskigo Imperyjum prociw Asyryjŏkōm, cuzamyn ze ludobōjstwym pōntyjskich Grekōw a Ôrmian. Zaczło sie ône we 1915 roku, atoki już we paździyrniku 1914 roku ôsmańske wojŏki mit ze kurdyjskimi ôchotnikami splōndrowali asyryjske wiŏski we regiōnie Urmia we Perzyji. Na poczōntku stycznia 1915 roku zniszczōne ôstało 70 asyryjskich wiŏsek wele sztadu Urmia a jejich miyszkańcōw ukatrupiōno, we nastympnych latach aże do 1918 roku Ôsmańske Impyrium kludziyło akcyje prociwko asyryjskij ludności.[1] Skirz ludobōjstwa Asyryjŏkōw, ukatrupiōnych ôstało ōngyfer 750 tys. Asyryjŏkōw, to je ōngyfer 75% asyryjskij populacyje we latach ludobōjstwa.[2]

Landkarta placōw kaj kludzōne było ludobōjstwo Asyryjŏkōw
Asyryjske familije uciykajōnce przed ludobōjstwym

Przipisy

  1. Ashur Aho: Komisja Europejska uwierzyła Turcji, że masakr Ormian nie było (pol.). Klub miłośników kultury, historii i duchowości Asyryjczyków - Szlomo. [dostymp 2022.07.24].
  2. Ashur Aho: Stan Kalifornia uznał ludobójstwo Asyryjczyków (pol.). Klub miłośników kultury, historii i duchowości Asyryjczyków - Szlomo. [dostymp 2022.07.24].