Ludobōjstwo Asyryjŏkōw

Ze Wikipedia


Ludobōjstwo Asyryjŏkōw (mianowane tyż ze asyryjskij gŏdki Sajfo abo Sejfo, asy. ܣܝܦܐ, direkt tum. miecz) – gyszichtowe ludobōjstwo przekludzōne bez Ôsmańske Impyrium prociw Asyryjŏkōm, cuzamyn ze ludobōjstwym pōntyjskich Grekōw a Ôrmian. Miało ône anfang we 1915 roku, atoli już we paździyrniku 1914 roku ôsmańske wojŏki cuzamyn ze kurdyjskimi ôchotnikami splōndrowali asyryjske wiŏski we regiōnie Urmia we Perzyji. Na anfangu stycznia 1915 roku zniszczōne ôstało 70 asyryjskich wiŏsek wele sztadu Urmia, a jejich miyszkańcōw ukatrupiōno, we nastympnych latach aże do 1918 roku Ôsmańske Impyrium kludziyło dziołania prociw Asyryjŏkōm.[1] Skuli ludobōjstwa Asyryjŏkōw, ukatrupiōnych ôstało ōngyfer 750 tys. Asyryjŏkōw, to jes ōngyfer 75% asyryjskij populacyje we latach ludobōjstwa.[2]

Landkarta placōw kaj kludzōne było ludobōjstwo prociw Asyryjŏkōm
Asyryjske familije uciykajōnce przed ludobōjstwym

Przipisy

  1. Ashur Aho: Komisja Europejska uwierzyła Turcji, że masakr Ormian nie było (pol.). Klub miłośników kultury, historii i duchowości Asyryjczyków - Szlomo. [dostymp 2022.07.24].
  2. Ashur Aho: Stan Kalifornia uznał ludobójstwo Asyryjczyków (pol.). Klub miłośników kultury, historii i duchowości Asyryjczyków - Szlomo. [dostymp 2022.07.24].