Mag Lam

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mag Lam
Imje a nazwiskŏ 林欣彤 (Mag Lam)
Data a plac rodzyniyŏ 21 lipjyc 1990 Hong Kong Hong Kong (Chińsko Rypublika LudowoChińskoŏ Ludowŏ Republika}
Fach Piosynkarkŏ
Ôbywatylstwŏ Hong Kong Hong Kong (Chińsko Rypublika LudowoChińskoŏ Ludowŏ Republika}
Czas aktywnŏściy 2011 - terŏzki
Zorta muzyki Pop
Wytwŏrnijŏ platŏwŏ Yinghuang yule (英皇娛樂) (ôd 2011 rŏku)
Nadgrŏdy Nagrŏdã za sônaczyniy dziysiyńciyu pjosynek we jydnym rŏku 2012

Mag Lam (林欣彤 rodz. 21-szi lipjyc 1990, Hong Kong) - hong kongskŏ pjosynkarkŏ, zwyciynscŏ kōnkursu radyjŏ-tylywizyji The Voice 2. We 2013 rŏku brŏła udziŏł we Fesciy Pjosynki TV ABU 2013 jakŏ ryprezyntantkŏ Hong Kongu śpjywajōnc pjosynka Shijian.[1]

Dyskŏgrafijŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Albumy[edytuj | edytuj zdrzōdło]

# wydaniyŏ Mjanŏ albumu Data wydōniyŏ Utwŏry
Piyrszy Vocalist(CD+DVD)(Wŏkalistka) 18-sty siyrpiyń 2011
 1. Yǒuqíng yǎnchū (feat. Chāojí jù shyng 2 chéngyuán)(友情演出(feat.超級巨聲2成員))
 2. Píngfán. Míngxīng(平凡.明星)
 3. Kě'ài de rén fāng kě'ài(可愛的人方可愛)
 4. Wǒmen bùshì gōngzhǔ(我們不是公主)
 5. Xǐzǎo(洗澡)
 6. Niǎo lóng(鳥籠)
 7. Yīrén lǚxíng tuán(一人旅行團)
 8. Take Me Through
 9. Fyifán (非凡)
 10. Fyi tóng érxì(非同兒戲)
 11. Gānzào huā (guóyǔ)(乾燥花(國語))
 12. DVD
 13. Xǐzǎo(洗澡) MV
 14. Take Me Through MV
Drugi Love is Light(CD+DVD) (Przōniy je lekie) 24-ty siyrpiyń 2012 CD
 1. Hǎizéi(海賊)
 2. Wǒ ài nǐ(我愛你)
 3. Xiàng bōlí xié shuō zàijiàn(向玻璃鞋說再見)
 4. Zhuī fyngzhyng de fyngzhyng (追風箏的風箏)
 5. Shàngshànruòshuǐ (TVB jiémù “shuǐ zhī yuán” zhǔtí qū)(上善若水(TVB節目《水之源》主題曲))
 6. Shù téng(樹藤)
 7. Tù ài láng(兔愛狼)
 8. Dì èr cì chūliàn(第二次初戀)
 9. Zìzhuàn(自傳)
 10. Shīzi shānxià yù shàng(獅子山下遇上)

DVD

 1. Wǒ ài nǐ(我愛你) MV
 2. Shù téng(樹藤) MV
 3. Zhuī fyngzhyng de fyngzhyng(追風箏的風箏) MV
Trziciy District 23(CD+DVD)(23-ciy Dystrykt) 24-ty wrzysiyń 2013 CD
 1. Wǒ shì gyshǒu(我是歌手)
 2. Fān jiǎn(番梘)
 3. Yīqiān líng yī cì rénshyng(一千零一次人生)
 4. I Wanna Believe
 5. Guàishòu dàxué(怪獸大學)
 6. Shíjiān(時間)
 7. Nǐ yǐwéi(你以為)
 8. Zìzhǔ xíng(自主型)
 9. Kōngzhōng liànrén(空中戀人)
 10. Little Something

DVD

 1. Fān jiǎn(番梘)MV
 2. Yīqiān líng yī cì rénshyng(一千零一次人生)MV
 3. Shíjiān(時間)MV
 4. Kōngzhōng liànrén(空中戀人)MV

Single[edytuj | edytuj zdrzōdło]

 • Wǒ yuàn liú xià (我願留下) (2011)
 • I Love Hong Kong (2011)
 • Shǐzhōng dōu xì péngyǒu hǎo(始終都係朋友好)(2011)
 • Fyi shyng(飛聲)(2011)
 • Let's Go Celebrate (2012)
 • Sān shyng yǒuxìng(三生有幸) (2012)
 • Rú qínggy(如情歌)(2012)
 • Are You Okay(2012)
 • Let's Fly Away(2013)
 • We Dream(2013)
 • Yīqiān líng yī cì rénshyng(一千零一次人生)(wersyjŏ na pjaniyniy)(2013)

Necŏwe Ôdwŏłaniy[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Przipisy