Majōnez

Ze Wikipedia
Majōnez

Majōnez (ôd fr. mayonnaise) to je zimnŏ, emulsyjnŏ zōuza, ô szyrokim zastosowaniu, jednŏ ze bazowych zōuz[1]. Przōdzi wyrŏbiany ryncznie, a ôd zaczōntku XX stoleciŏ tyż industryjowo, we formie dŏwajōncyj sie dużyj przechowować.

Skłŏdniki[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Bazowym skłŏdnikym klasycznego majōnezu je ôliwa z przidŏwkym surowego żōłtka za skłŏdniku emulgujōncego, prziprawiōnŏ ôctym winowatym abo cytrōnōm, solōm i biołym pfeferym. Terŏźnie w praktyce kuchynij jak tyż we industryjalnyj produkcyji trefiŏ sie roztōmajte warianty majōnezu i roztōmajte ôdpadajōnce im recepty. Przede wszyjskim ôliwa z ôliwek zastympowanŏ je zaôbycz inkszymi roślinnymi ôlejami. Zamiast surowego żōłtka pasuje sie czasym żōłtka warzōne abo cołke surowe jajca, a we industryjalnyj produkcyji jajca we pulwrze. Czynsto trefianym przidŏwkym je zymft. Trefiŏ sie tyż roztōmajte doprawy, bp. cuker. Do majōnezōw produkowanych industryjowo przidŏwŏ sie tyż stabilizatory, konsyrwanty, barwiczki i syntytyczne arōmaty.

Przipisy

  1. Rzecz o majōnezie, Inkszo.pl, 10 lipca 2018 [dostymp 2021-04-23] (ślōnski).