Zōuza

Ze Wikipedia
Roztōmajte zōuzy

Zōuza (ôd fr. sauce) to je gynsty płyn, tworzōny na bazie roztōmajtych skłŏdnikōw, nadŏwajōncych mu inaksze smaki (ôstry, ôpaterny, skisły, słodki), pasowany za przidŏwek do: miyns, fisz, makarōnōw, wyndlin, szałŏtkōw, zistōw itd. We kōnsystyncyji luźniyjszy ôd krymy. Zōuzy tajlujōm sie na: gorke, zimne i majōnezowe. Je tyż inkszy tajlōng, wywodzōncy sie ze francuskij kuchnie, klasyfikujōncy zōuzy za pochodne jednego z piyńciu bazowych zōuz.

Zōuzy gorke rychtowane sōm, podanie jak zupy, na bazie buliōnu. Do zagynszczŏniŏ tych zōuz pasuje sie: zawiesiny z mōnki ôbiylij abo mōnki kartŏflannyj i wody, mōnki ôbiylij abo kartŏflannyj i śmietōny, zasmażkã abo żōłtka jajec.