Pōdź kaj inhalt

Malta (budowńictwo)

Ze Wikipedia
Tyn artikel je ô spojiwje. Dej pozōr tyż: Malta (państwo).

Malta to je miszůng sproszkowanygo a pobełtanygo s wodům spojiwa (wopna, cymyntu, gipsu) s pjoskym. Za pora godźin uod sporzůndzyńo zmjyńo kůnsystyncyjo a tynżeje skiż chymicznyj reakcyji mjyndzy składnikůma.