Pōdź kaj inhalt

Masa

Ze Wikipedia
Muster jednego kilograma

Masa to je jednŏ z bazowych srogości fizycznych ôkryślajōncŏ bezwładność (masa bezwładnŏ) i wpływanie grawitacyjne (masa grawitacyjnŏ) ôbiektōw fizycznych. Je srogościōm skalarnōm. Potocznie miarkowanŏ za miarã wielości materyje ôbiektu fizycznego. We ôsobliwyj teoryji relŏtywności zwiōnzanŏ z wielościōm ynergije zawartyj we ôbiekcie fizycznym. Nojczyńścij ôznaczanŏ je literōm m.

Wartość masy idzie porachować ze mustra:

Kaj

  • F – siyła z jakõ fungujymy na ciało
  • a – przispiyszynie, z kerym poruszŏ sie ciało

Masa bezwładnŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

kaj:

– wektor siyły fungujōncyj na ciało,
– wektor szwōngu ciała,
– czas,
– masa bezwładnŏ ciała,
– wektor przispiyszyniŏ.

Masa grawitacyjnŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

kaj:

– siyła wpływaniŏ ciał,
stała grawitacyje,
– masy wpływajōncych ciał,
– delka ciał.

Masa spoczynkowŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

kaj ôznaczŏ masã spoczynkowõ ciała (ôznaczanõ tyż ).