Pōdź kaj inhalt

Kilogram

Ze Wikipedia
kilogram [kg]
Ukłŏd SI
Wymiar
Jednostka masy
Typowe symbole srogości m, M
we jednostkach SI podstawowŏ
we jednostkach CGS
we jednostkach anglosaskich
Muster kilograma do 19 mŏja 2019

Kilogram (ôznaczynie kg) to je jednostka masy we układzie SI.

Je to terŏźnie jedynŏ jednotka podstawowŏ posiadajōncŏ przedrostek (kilo).

Jednotki wtōrne[edytuj | edytuj zdrzōdło]

miano ôznaczynie we g we kg
joktogram yg 10−24 g 10−27 kg
zeptogram zg 10−21 g 10−24 kg
attogram ag 10−18 g 10−21 kg
femtogram fg 10−15 g 10−18 kg
pikogram pg 10−12 g 10−15 kg
nanogram ng 10−9 g 10−12 kg
mikrogram µg 10−6 g 10−9 kg
miligram mg 10−3 g 10−6 kg
centygram cg 10−2 g 10−5 kg
decygram dg 10−1 g 10−4 kg
gram g 1 g 10−3 kg
dekagram dag 101 g 10−2 kg
hektogram hg 102 g 10−1 kg
kilogram kg 103 g 1 kg
megagram (tōna) Mg 106 g 103 kg
gigagram Gg 109 g 106 kg
teragram Tg 1012 g 109 kg
petagram Pg 1015 g 1012 kg
eksagram Eg 1018 g 1015 kg
zettagram Zg 1021 g 1018 kg
jottagram Yg 1024 g 1021 kg