Pōdź kaj inhalt

Modro kapusta (joduo)

Ze Wikipedia
Modro kapusta
Tyn artikel je ô jodle uo mjańy modro kapusta. Dej pozōr tyż: informacyje uo roślińy.

Modro kapusta – uokryślyńy bazujůncygo na čerwůnyj kapusty gowjastyj jodua ślůnskigo a wjelgopolskigo. Tako kapusta gotuje śe wroz ze jabkůma, cwiblym, rodzynkůma, nelkům a kůnskym masua lebo tustego. Na Gůrnym Ślůnsku kapusta ta je we wjelkij zocy - podowo śe jům uwařůno, připrawjůno i uůmaščůno tustym ze špyrkami we ńydźela na uobjod. Wroz ś ńům podowo śe čorne klůski i rolada.