Mount & Blade: Warband

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mount & Blade: Warband
Mjanŏ Prawe Mount & Blade: Warband
Producynt Turcyjo Taleworlds
Wydŏwca Šwecyjo Paradox Interactive
Prŏjyktōnt TurcyjoArmağan Yavuz
Platfŏrmy Windows
Data wydaniyŏ 30 marzyc 2010
Zorta Akcyjŏ-RPG, Symulacyjŏ
Tryb szpilã Jedyn szpiler, Multiplayer
Dystrybucyjŏ DVD, Steam, Desura
ПСС.gif Neczajta

Mount & Blade: Warband - (s ynglickej gŏdki: Pasparta a Ôstrzy: Banda) samofungujōncy dodatek do Mount & Blade sônaczōny bez tureckŏ firmã Taleworlds a wydanŏ bez Paradox Interactive.

Nowinki[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Dodatek wprowadzŏ sprowiyniya take jak:

 • Opcyjŏ Multiplayer - szpilaniy do 64 perzonōw
 • Nowe modele a ulepszōnŏ grafika
 • Nowo frakcyjŏ: Sarranidzki Sułtanat
 • Misyja
 • Tworzyniy nowyj frakcyje a przeônaczaniy kamratōw s armije na lordōw
 • Posiydzyniy włŏsnyj manufaktury
 • Kulturowe zorty lorda we frakcyjach

Jedyn Szpiler[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Jeżeś abentojrem we Calradiy, śrydniyowiycznych zimiy ze 6 krainami[1] we fantastycznym świyŏciy. Szpil deje ciy mogebność swobody ruchu a akcyje jak handlowaniy abo walka. Celem je zjydnoczyniy Calradiy. [2]

Multiplayer[edytuj | edytuj zdrzōdło]

We multiplayer możnŏ szpilać do 64 perzonōw. Je 7 zort szpila:[3]

 • Kŏżdy na Kŏżdegŏ - Celym szpilã je ôsiyōngniynciy nŏjwiyncyj wjelŏściy pōnktōw fungujōnc sōm.
 • Szpil Drużynowy - Celym szpilã je ôsiyōngniynciy nŏjwiyncyj wjelŏściy pōnktōw fungujōn we drużyniy.
 • Angrif - Celym szpilã je zdobywōniy fan, kerych kōntrolowaniy zmniyjszŏ pōnkty przyciywniykã.
 • Zdobyciy fany - Celym szpilã je wziyńciy fany przyciywniykã a przyniysiyniy jeji nazōd do swojij bazy
 • Bitwa - Celym szpilã je ôsiyōngniynciy nŏjwiyncyj wjelŏściy pōnktōw fungujōn we drużyniy, atoli szpil je tajlowany na rundy, szpiler niy ôdradzŏ siy do jeji kōńcŏ.
 • Znŏjdź a zniszcz - Jednŏ drużyna protektuje katapultã a trebuszet, a drugŏ mŏ za cel zniszczyniy jejich.
 • Ôblynżyniy - Jednŏ drużyna protektuje zamek a drugŏ usiyłuje go zdobyć.

DLC[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Sōm 2 DLC do szpilã. [4]

Napoleonic Wars[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Napoleonic Wars (s Ynglickej gŏdki: Napoleońske Wojny) to DLC lŏ multiplayer kej szpiler je jakŏ wojŏk we XIX-wiycznym świŏciy.[5]

Viking Conquest[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Viking Conquest (s Ynglickej gŏdki: Wikindzki Podbōj) to DLC kere przenosiy szpilera we czŏsy ćmawych wiykōw. Uniykatowōm nowinkōm je morskŏ bitwa. [6]

Wymaganiyŏ systymowe[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Przipisy