Muster:Cytuj strōnã

Ze Wikipedia
Dokumyntacyjŏ Dokumyntacyjŏ


Tyn muster je używany do cytowaniŏ zdrzōdeł internetowych we Wikipedyji.

Nŏrzyńdzia

Na strōnie Silling je dostympne nŏrzyńdzie, co kōnwertuje muster {{cytuj strōnã}} ze wersyje polskij do wersyje ślōnskij, tōż może sie przidać przi przekłŏdaniu hasła ze polskij Wikipedyje. Do lewego pola idzie wrazić nawet cołki akapit i we prawym polu dostanymy cytaty gotowe do ślōnskij Wikipedyje.

Użycie

Zalecane
{{Cytuj strōnã | url = | tytuł = | nazwisko = | miano = | autōr = | autōr link = | data = | rok = | miesiōnc = | praca = | ôpublikowany = | ôznaczynie = | strōny = | jynzyk = | archiwum = | zarchiwizowano = | id = | cytat = | data dostympu = 2024-05-25}}
Podstawowŏ wersyjŏ ze aktualnōm datōm
{{Cytuj strōnã | url = | tytuł = | autōr = | ôpublikowany = | data = | jynzyk = | data dostympu = 2024-05-25}}
Połne
{{Cytuj strōnã | url = | tytuł = | nazwisko = | miano = | autōr = | autōr link = | nazwisko2 = | miano2 = | autōr2 = | autōr link2 = (...) | nazwisko5 = | miano5 = | autōr5 = | autōr link5 = | data = | rok = | miesiōnc = | praca = | ôpublikowany = | ôznaczynie = | strōny = | jynzyk = (...) | archiwum = | zarchiwizowano = | id = | cytat = | data dostympu = 2024-05-25 | odn = }}


Parametry mustra

Muster cytowaniŏ strōn internetowych

Parametry mustra[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
URLurl

Adresa URL do zdrzōdła (w przipadku zarchiwizowanyj strōny ôryginalny link abo słowo "brak")

Ciąg znakówwymagany
Tytułtytuł

Tytuł zdrzōdła

Ciąg znakówwymagany
Autorautōr

Autōr publikowanego tekstu

Ciąg znakówsugerowany
Nazwiskonazwisko

Nazwisko autora publikacyje (zamiast ''autōr'')

Ciąg znakówopcjonalny
Imięmiano

Miano ôd autora publikacyje (zamiast ''autōr'')

Ciąg znakówopcjonalny
Autor linkautōr link

Link do ôdpednigo artykułu (funguje tak ze ''autōr'', jak tyż ze ''nazwisko i miano'')

Ciąg znakówopcjonalny
2. autōrautor2

2. autōr publikowanego tekstu

Ciąg znakówopcjonalny
3. autōrautor3

2. autōr publikowanego tekstu

Ciąg znakówopcjonalny
4. autōrautor4

2. autōr publikowanego tekstu

Ciąg znakówopcjonalny
5. autōrautor5

2. autōr publikowanego tekstu

Ciąg znakówopcjonalny
2. mianomiano2

Miano ôd autora publikacyje (zamiast ''autōr'')

Ciąg znakówopcjonalny
3. mianomiano3

Miano ôd autora publikacyje (zamiast ''autōr'')

Ciąg znakówopcjonalny
4. mianomiano4

Miano ôd autora publikacyje (zamiast ''autōr'')

Ciąg znakówopcjonalny
5. mianomiano5

Miano ôd autora publikacyje (zamiast ''autōr'')

Ciąg znakówopcjonalny
2. nazwiskonazwisko2

Nazwisko autora publikacyje (zamiast ''autōr'')

Ciąg znakówopcjonalny
3. nazwiskonazwisko3

Nazwisko autora publikacyje (zamiast ''autōr'')

Ciąg znakówopcjonalny
4. nazwiskonazwisko4

Nazwisko autora publikacyje (zamiast ''autōr'')

Ciąg znakówopcjonalny
5. nazwiskonazwisko5

Nazwisko autora publikacyje (zamiast ''autōr'')

Ciąg znakówopcjonalny
2. autōr linkautōr link2

Link do ôdpednigo artykułu (funguje tak ze ''autōr'', jak tyż ze ''nazwisko i miano'')

Ciąg znakówopcjonalny
3. autōr linkautōr link3

Link do ôdpednigo artykułu (funguje tak ze ''autōr'', jak tyż ze ''nazwisko i miano'')

Ciąg znakówopcjonalny
4. autōr linkautōr link4

Link do ôdpednigo artykułu (funguje tak ze ''autōr'', jak tyż ze ''nazwisko i miano'')

Ciąg znakówopcjonalny
5. autōr linkautōr link5

Link do ôdpednigo artykułu (funguje tak ze ''autōr'', jak tyż ze ''nazwisko i miano'')

Ciąg znakówopcjonalny
Datadata

Połnŏ data publikacyje zapisanŏ we formacie RRRR-MM-DD (np. 2017-01-21 dla 21 stycznia 2017)

Wartość domyślna
RRRR-MM-DD
Ciąg znakówopcjonalny
Rokrok

Rok publikacyje (jeźli niy używōmy ''data'')

Liczbaopcjonalny
Miesiącmiesiąc

Miesiōnc publikacyje (jeźli niy używōmy ''data'')

Liczbaopcjonalny
Data dostympudata dostympu

Połnŏ data dostympu zapisanŏ we formacie RRRR-MM-DD (bp. 2017-01-21 dlŏ 21 stycznia 2017)

Wartość domyślna
RRRR-MM-DD
Wartość automatyczna
Ciąg znakówsugerowany
Pracapraca

Jeźli zdrzōdło je tajlōm srogszyj pracy, podaj jeji tytuł sam

Ciąg znakówopcjonalny
Nazwa serwisuôpublikowany

Nazwa linkowanego serwisu, bp. Polskie Radio, Główny Urząd Statystyczny (niy skrōcōnŏ wersyjŏ URL strōny typu „gazeta.pl”, „stat.gov.pl”)

Ciąg znakówsugerowany
Ôznaczynieôznaczynie

Numer publikacyje (w przipadku cajtōngōw internetowych)

Ciąg znakówopcjonalny
Stronystrōny

Numer strōny, co z nij je danŏ informacyjŏ. Jak je wiyncyj niż jedna, to wypisujymy po przecinku.

Ciąg znakówopcjonalny
Jynzykjynzyk

Jynzyk publikacyje – parameter używŏ kodōw gŏdek szablōnu {{lang}}, bp. pl, en, de. Jeźli publikacyjŏ je wielogŏdkowŏ, to idzie przekŏzać wiyncyj kodōw bez ôddzielanie ich znakami ôdstympu.

Ciąg znakówsugerowany
Archiwumarchiwum

Adresa URL archiwum strōny

Ciąg znakówopcjonalny
Data archiwizacyjezarchiwizowane

Połnŏ data archiwizacyje zapisanŏ we formacie RRRR-MM-DD (bp. 2017-01-21 dlŏ 21 stycznia 2017)

Wartość domyślna
RRRR-MM-DD
Ciąg znakówopcjonalny
Idid

Idyntyfikatōr (ISSN lub ISBN)

Ciąg znakówopcjonalny
Cytatcytat

Cytat ze strōny internetowyj

Ciąg znakówopcjonalny
Odnodn

Werta ''ja'' przizwŏlŏ włōnczynie możliwości stosowaniŏ przipisōw harwardzkich ze pōmocōm mustra {{odn}}. Jeźli wystympuje kolizyjŏ, co polygŏ na tym, iże tyn sōm zbiōr do sztyrech piyrszych mian autorōw i rok publikacyje powtŏrzŏ sie wiyncyj aniżeli rŏz, to wertōm parametra je wyrōżnik, co je małõ literōm z alfabetu łacińskigo (tj. a, b, ..., z), co dozwŏlŏ na ôdrōżnianie pozycyji w przipisach. Inkszŏ werta to jawnie podany połny idyntyfikatōr podobnie jak we mustrze {{anchor}}.

Wartość automatyczna
ja
Ciąg znakówopcjonalny


Ôbejzdrzij tyż


Jak mŏsz uwŏgi co do tego mustra, to dej znać na strōne Sztamtisza.