Muster:Planeta infobox/opis

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Użycie[edytuj zdrzōdło]

Coby użyć mustra, trzeba skopiować tekst z rōmki, wrazić do artykułu i dopołnić, przi wpisowaniu ôdpednie dane po znaku „=”. W przipadku braku danych nic niy wpisować – ôstawić parameter niy zmiyniōny (niy kasować go).

Niżyj sōm wymianowane wszyjske parametry mustra (lewŏ kolumna) społym z krōtkim ôpisym (prawŏ).

parametry ôpis
{{Planeta infobox
 | nazwa      = 
 | ôznaczynie   = 
 | grafika     = 
 | ôpis grafiki  = 
 | ôdkrywca    = 
 | data ôdkryciŏ  = 
 | spusōb ôdkryciŏ = 
 | epoka      = 
 | ciało cyntralne = 
 | pōłôś wielkŏ  = 
 | ôbwōd ôrbity  = 
 | mimostrzōd   = 
 | perycyntrum   = 
 | apocyntrum   = 
 | ôkres ôrbitalny = 
 | ôkres synodyczny = 
 | wartkość ruchu = 
 | dugość wynzła wstōmpiyniŏ = 
 | argumynt perycyntrum = 
 | czas perycyntrum = 
 | czas tranzytu  = 
 | nachylynie   = 
 | wielkość absolutnŏ = 
 | typ planety   = 
 | masa      = 
 | masa minimalnŏ = 
 | prōmiyń     = 
 | prōmiyń rōwnikowy = 
 | prōmiyń biegunowy = 
 | splaszczynie  = 
 | ôbwōd      = 
 | pole powiyrchnie = 
 | ôbjyntość    = 
 | gynstość     = 
 | ôkres ôbrotu  = 
 | wartkość ôbrotu = 
 | nachylynie ôsi = 
 | zrychlynie grawitacyjne = 
 | wartkość ucieczki = 
 | wiek      = 
 | albedo     = 
 | irradiancyjŏ   = 
 | tymperatura   = 
 | satelity    = 
 | ciśniynie    = 
 | skłŏd atmosfery = 
 | commons     = 
}}
Miano planety.
Alternatywne ôznaczynie (bp. katalogowe, jeźli planeta mŏ włŏsne miano)
Miano fotografije ôbiektu abo grafiki; fotka ukŏże sie pod mianym ôbiektu
Ôpis do fotografije abo grafiki
Miano ôdkrywcy
Data ôdkryciŏ
Spusōb ôdkryciŏ planety, bp. srogość wartkości radialnyj
Bp. J2000
Miano gwiŏzdy macierzistyj, bp. Słōńce
Wielkŏ półoś (postrzednie ôddalynie ôd gwiŏzdy) w au (2 miyjsca znaczōm)
Ôbwōd ôrbity w au
Mimostrzōd (2 miyjsca znaczōm)
Ôddalynie ôd gwiŏzdy w nojbliższym pōnkcie w au (2 miyjsca znaczōm)
Ôddalynie ôd gwiŏzdy w nojdalszym pōnkcie w au (2 miyjsca znaczōm)
Ôkres ôbiegu naôbkoło gwiŏzdy, z jednostkōm
Ôkres synodyczny planety zglyndym Ziymie
Postrzedniŏ wartkość ôrbitalnŏ w km/s (2 miyjsca po kōmie)
Dugość wynzła wstōmpiyniŏ ôrbity, w stopniach
Argumynt perycyntrum, w stopniach
Mōmynt przechodu bez perycyntrum ôrbity (data juliańskŏ)
Mōmynt przechodu przed ôsłōnōm gwiŏzdy (data juliańskŏ)
Nachylynie ôrbity zglyndym ekliptyki (U.S.) abo zglyndym ôsi ôbserwacyje, w stopniach
Absolutnŏ srogość gwiŏzdowŏ, dlŏ ôbserwowanych dyrekt
Bp. gorki jowisz abo superziymia
Masa z jednostkōm; preferowane: {{masa Ziymie}} i {{masa Jowisza}}
Masa minimalnŏ dlŏ planet ôdkrytych bez miara wartkości radialnyj
Postrzedni prōmiyń, z jednostkōm
Prōmiyń rōwnikowy z jednostkōm
Prōmiyń biegunowy z jednostkōm
Splaszczynie, to znaczy rōżnica dwōch powyższych dzielōnŏ bez prōmiyń rōwnikowy
Ôbwōd planety w kilōmetrach
Pole powiyrchnie z jednostkōm
Ôbjyntość z jednostkōm
Tyngość w kg/m^3
Ôkres ôbrotu naôbkoło włŏsnyj ôsi społym z jednostkōm, abo: „synchrōniczny”
Wartkość ôbrotu na rōwniku w km/s
Nachylynie ôsi zglyndym prostopadłyj do płaszczyzny orbity, w stopniach
Zrychlynie grawitacyjne z jednostkōm i w relacyji do ziymskigo
Wartkość ucieczki w km/s
Wiek planety, jeźli je oszacowany
Postrzednie albedo
Strumiyń prōmiyniowaniŏ, co dociyrŏ do planety, z jednostkōm
Postrzedniŏ tymperatura powiyrchnie, w kelwinach
Miesiōnce planety (jeźli posiadŏ)
Postrzedni druk atmosferyczny
Skłŏd atmosfery (bazowe skłŏdniki)
Link do kategoryje w serwisie Wikimedia Commons

Muster w wersyji „minimalnyj” – ino wymŏgane pola:

parametry ôpis
{{Planeta infobox
 | nazwa      = 
 | ôdkrywca    = 
 | ciało cyntralne = 
 | pōłôś wielkŏ  = 
 | mimostrzōd    = 
 | ôkres ôrbitalny = 
 | masa      = 
 | prōmiyń     = 
}}

Miano planety.
Miano ôdkrywcy
Miano gwiŏzdy macierzistyj, bp. Słōńce
Wielkŏ pōłôś (postrzednie ôddalynie ôd gwiŏzdy) w au (2 miyjsca znaczōm)
Mimostrzōd (2 miyjsca znaczōm)
Ôkres ôbiegu naôbkoło gwiŏzdy, z jednostkōm
Masa z jednostkōm; preferowane: {{masa Ziymie}} i {{masa Jowisza}}
Postrzedni prōmiyń, z jednostkōm