Pōdź kaj inhalt

Muster:Planeta infobox

Ze Wikipedia
{{{nazwa}}}
{{{ôznaczynie}}}
[[Plik:{{{grafika}}}|240px]]
{{{ôpis grafiki}}}
Ôdkrywca {{{ôdkrywca}}}
Data ôdkryciŏ {{{data ôdkryciŏ}}}
Spusōb ôdkryciŏ {{{spusōb ôdkryciŏ}}}
Charakterystyka ôrbity (J2000)
Ciało cyntralne {{{ciało cyntralne}}}
Pōłôś wielkŏ {{{pōłôś wielkŏ}}}
Ôbwōd ôrbity {{{ôbwōd ôrbity}}}
Mimostrzrōd {{{mimostrzōd}}}
Perycyntrum {{{perycyntrum}}}
Apocyntrum {{{apocyntrum}}}
Ôkres ôrbitalny {{{ôkres ôrbitalny}}}
Synodyczny ôkres ôbiegu {{{ôkres synodyczny}}}
Wartkość ruchu {{{wartkość ruchu}}}
Długość wynzła wstōmpiyniŏ {{{dugość wynzła wstōmpiyniŏ}}}
Argumynt perycyntrum {{{argumynt perycyntrum}}}
Czas przechodu bez perycyntrum {{{czas perycyntrum}}}
Czas tranzytu {{{czas tranzytu}}}
Nachylynie ôrbity {{{nachylynie}}}
Srogość absolutnŏ {{{srogość absolutnŏ}}}
Charakterystyka fizycznŏ
Typ planety {{{typ planety}}}
Masa {{{masa}}}
Masa minimalnŏ (M·sin i) {{{masa minimalnŏ}}}
Prōmiyń {{{prōmiyń}}}
Prōmiyń rōwnikowy {{{prōmiyń rōwnikowy}}}
Prōmiyń biegunowy {{{prōmiyń biegunowy}}}
Splaszczynie {{{splaszczynie}}}
Ôbwōd {{{obwōd}}}
Pole powiyrchnie {{{pole powierzchni}}}
Ôbjyntość {{{ôbjyntość}}}
Gynstość {{{gynstość}}}
Ôkres ôbrotu {{{ôkres ôbrotu}}}
Wartkość ôbrotu {{{wartkość ôbrotu}}}
Nachylynie ôsi ôbrotu {{{nachylynie ôsi}}}
Zrychlynie grawitacyjne {{{zrychlynie grawitacyjne}}}
Wartkość ucieczki {{{wartkość ucieczki}}}
Wiek {{{wiek}}}
Albedo {{{albedo}}}
Irradiancyjŏ {{{irradiancyjŏ}}}
Tymperatura powiyrchnie {{{tymperatura}}}
Satelity naturalne {{{satelity}}}
Charakterystyka atmosfery
Druk {{{druk}}}
Skłŏd atmosfery {{{skłŏd atmosfery}}}
Dokumyntacyjŏ Dokumyntacyjŏ


Użycie

Coby użyć mustra, trzeba skopiować tekst z rōmki, wrazić do artykułu i dopołnić, przi wpisowaniu ôdpednie dane po znaku „=”. W przipadku braku danych nic niy wpisować – ôstawić parameter niy zmiyniōny (niy kasować go).

Niżyj sōm wymianowane wszyjske parametry mustra (lewŏ kolumna) społym z krōtkim ôpisym (prawŏ).

parametry ôpis
{{Planeta infobox
 | nazwa      = 
 | ôznaczynie   = 
 | grafika     = 
 | ôpis grafiki  = 
 | ôdkrywca    = 
 | data ôdkryciŏ  = 
 | spusōb ôdkryciŏ = 
 | epoka      = 
 | ciało cyntralne = 
 | pōłôś wielkŏ  = 
 | ôbwōd ôrbity  = 
 | mimostrzōd   = 
 | perycyntrum   = 
 | apocyntrum   = 
 | ôkres ôrbitalny = 
 | ôkres synodyczny = 
 | wartkość ruchu = 
 | dugość wynzła wstōmpiyniŏ = 
 | argumynt perycyntrum = 
 | czas perycyntrum = 
 | czas tranzytu  = 
 | nachylynie   = 
 | wielkość absolutnŏ = 
 | typ planety   = 
 | masa      = 
 | masa minimalnŏ = 
 | prōmiyń     = 
 | prōmiyń rōwnikowy = 
 | prōmiyń biegunowy = 
 | splaszczynie  = 
 | ôbwōd      = 
 | pole powiyrchnie = 
 | ôbjyntość    = 
 | gynstość     = 
 | ôkres ôbrotu  = 
 | wartkość ôbrotu = 
 | nachylynie ôsi = 
 | zrychlynie grawitacyjne = 
 | wartkość ucieczki = 
 | wiek      = 
 | albedo     = 
 | irradiancyjŏ   = 
 | tymperatura   = 
 | satelity    = 
 | ciśniynie    = 
 | skłŏd atmosfery = 
 | commons     = 
}}
Miano planety.
Alternatywne ôznaczynie (bp. katalogowe, jeźli planeta mŏ włŏsne miano)
Miano fotografije ôbiektu abo grafiki; fotka ukŏże sie pod mianym ôbiektu
Ôpis do fotografije abo grafiki
Miano ôdkrywcy
Data ôdkryciŏ
Spusōb ôdkryciŏ planety, bp. srogość wartkości radialnyj
Bp. J2000
Miano gwiŏzdy macierzistyj, bp. Słōńce
Wielkŏ półoś (postrzednie ôddalynie ôd gwiŏzdy) w au (2 miyjsca znaczōm)
Ôbwōd ôrbity w au
Mimostrzōd (2 miyjsca znaczōm)
Ôddalynie ôd gwiŏzdy w nojbliższym pōnkcie w au (2 miyjsca znaczōm)
Ôddalynie ôd gwiŏzdy w nojdalszym pōnkcie w au (2 miyjsca znaczōm)
Ôkres ôbiegu naôbkoło gwiŏzdy, z jednostkōm
Ôkres synodyczny planety zglyndym Ziymie
Postrzedniŏ wartkość ôrbitalnŏ w km/s (2 miyjsca po kōmie)
Dugość wynzła wstōmpiyniŏ ôrbity, w stopniach
Argumynt perycyntrum, w stopniach
Mōmynt przechodu bez perycyntrum ôrbity (data juliańskŏ)
Mōmynt przechodu przed ôsłōnōm gwiŏzdy (data juliańskŏ)
Nachylynie ôrbity zglyndym ekliptyki (U.S.) abo zglyndym ôsi ôbserwacyje, w stopniach
Absolutnŏ srogość gwiŏzdowŏ, dlŏ ôbserwowanych dyrekt
Bp. gorki jowisz abo superziymia
Masa z jednostkōm; preferowane: {{masa Ziymie}} i {{masa Jowisza}}
Masa minimalnŏ dlŏ planet ôdkrytych bez miara wartkości radialnyj
Postrzedni prōmiyń, z jednostkōm
Prōmiyń rōwnikowy z jednostkōm
Prōmiyń biegunowy z jednostkōm
Splaszczynie, to znaczy rōżnica dwōch powyższych dzielōnŏ bez prōmiyń rōwnikowy
Ôbwōd planety w kilōmetrach
Pole powiyrchnie z jednostkōm
Ôbjyntość z jednostkōm
Tyngość w kg/m^3
Ôkres ôbrotu naôbkoło włŏsnyj ôsi społym z jednostkōm, abo: „synchrōniczny”
Wartkość ôbrotu na rōwniku w km/s
Nachylynie ôsi zglyndym prostopadłyj do płaszczyzny orbity, w stopniach
Zrychlynie grawitacyjne z jednostkōm i w relacyji do ziymskigo
Wartkość ucieczki w km/s
Wiek planety, jeźli je oszacowany
Postrzednie albedo
Strumiyń prōmiyniowaniŏ, co dociyrŏ do planety, z jednostkōm
Postrzedniŏ tymperatura powiyrchnie, w kelwinach
Miesiōnce planety (jeźli posiadŏ)
Postrzedni druk atmosferyczny
Skłŏd atmosfery (bazowe skłŏdniki)
Link do kategoryje w serwisie Wikimedia Commons

Muster w wersyji „minimalnyj” – ino wymŏgane pola:

parametry ôpis
{{Planeta infobox
 | nazwa      = 
 | ôdkrywca    = 
 | ciało cyntralne = 
 | pōłôś wielkŏ  = 
 | mimostrzōd    = 
 | ôkres ôrbitalny = 
 | masa      = 
 | prōmiyń     = 
}}

Miano planety.
Miano ôdkrywcy
Miano gwiŏzdy macierzistyj, bp. Słōńce
Wielkŏ pōłôś (postrzednie ôddalynie ôd gwiŏzdy) w au (2 miyjsca znaczōm)
Mimostrzōd (2 miyjsca znaczōm)
Ôkres ôbiegu naôbkoło gwiŏzdy, z jednostkōm
Masa z jednostkōm; preferowane: {{masa Ziymie}} i {{masa Jowisza}}
Postrzedni prōmiyń, z jednostkōm

Jak mŏsz uwŏgi co do tego mustra, to dej znać na strōne Sztamtisza.