Nicolaus Copernicus

Ze Wikipedia
Nicolaus Copernicus
Nikolaus Kopernikus.jpg
Nicolaus Copernicus, anůńimowy portret
Data rodzyńo 19 lutygo 1473
Torůń
Data śmjyrći 24 moja 1543
Frůmbork
Norodowość polsko[1]
Fach astrůnům, dochtůr, ekůnůmista
Matka Barbara Watzenrode
Fater Nicolaus Copernicus
Nicolaus Copernicus signature (podpis Mikołaja Kopernika).svg
Commons-logo.svg Galeryjo uobrozkůw we Wikimedia Commons

Nicolaus Copernicus Torinenis (ur. 19 lutygo 1473 we Torůńu, zm. 24 moja 1543 we Frůmborku) – polski[1]. astrůnům, matymatyk, prawńik, ekůnůmista, stratyg, dochtůr, poeta, astrolůg, tumocz, kanclerz kapitůły warmińskij uod 1511, kanůńik warmiński, scholastyk wrocławski, duchowny katolicki.

Jygo nojważńijszym dźołym je De revolutionibus uorbium coelestium – Uo uobrotach sfer ńybjeskych (pracowoł nad ńim we lotach 1515–1530, nale ukozoło śe dźepjyro we 1543 roku we Norymberdze naszkryflane we uaćińskij godce)[2], we kerym uopisoł heljocyntryczno wizyjo wszychśwjota we mańyra wystarczajůnco szczygůłowy, by můgła stać śe naukowo użyteczno. Uogoszůno bez ńygo teoryjo heljocyntryzmu bůła nojważńijszům rewolucyjůom naukowům we dźejach ludzkośći uod czasůw starożytnych, mjanowanům ńykedy przewrotym koperńikańskym (uod polskigo spolszczyńo nazwiska na Kopernik).

Przipisy

  1. 1,0 1,1 Narodowość polskům podowo wjynkszość zdrzudłůw, ńy ino polskych, m.in. Mjyndzynarodowa Ůńja Astrůnůmiczno a Yncyclopedyjno Encarta Microsoftu. We tajli ńypolskych zdrzudłůw padajům argůmynty za narodowośćům mjymjeckům, m.in. brak prac uopublikowanych we polskij godce przi istńyńu prac Copernicusa wydanych po mjymjecku a tyż mjymjecke pochodzyńy matki Copernicusa
  2. Po prowdźe De revolutionibus – uo uobrotach. Drůgi człůn titla zostoł dodany pod ajnflusym zastrzeżyń wysůńyntych bez cynzura kośćelno, coby ńy podkreślać ruchu uobrotowygo Źymi