Pōdź kaj inhalt

Niutōnōmeter

Ze Wikipedia
niutōnōmeter [Nm]
Ukłŏd SI
Wymiar

Niutōnōmeter, N·m – jednostka mōmyntu siyły we układzie SI. Miano niutōnōmeter to miano uproszczōne i zwykowe. W mechanice nŏleżne miano jednostki to niutōn razy meter.