Oberschlesien (muzycznŏ skupina)

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Oberschlesien
2016 Woodstock 296 Oberschlesien.jpg
Przystanek Woodstock 2016
Data zołożyniyŏ 2012
Pochodzyniye Polska Polskŏ (Piekary)
Gatōnek muzyczny industrial metal, metalcore, hard rock
Wytwōrniya platowo Mystic Production, S.P. Records
Skłŏd
Terozki skłŏd Marcel Różanka
Grzegorz Badora
Radosław Dolański
Tomasz Dawid
Dawid Nagiet
Radosław Matysek
Sebastian Thiel
Downiyj grali tyż Jacek Krok
Bronisław Lewandowski
Tomasz Dyrda
Marcin Woroniuk
Tomasz Jagiełowicz
Wojciech Jasielski
Łukasz Sztaba
Tomasz Andrzejewski
Adam Jurczyński
Michał Stawiński
Mateusz Buhl
Commons-logo.svg Galeryjo zdjyńć a grafik
ПСС.gif Neczajta

Oberschlesienślōnskŏ muzycznŏ skupina, grajōncŏ industrial metal, założōnŏ w 2008 roku w Piekarach bez Michała Stawińskiego (śpiyw) a Marcela Różanke (szlagcojg). Znakym charakterystycznym grupy sōm teksty wytworōw tworzōne w ślōnskij gŏdce i kōncyntrujōnce sie zaôbycz na tymatach zwiōnzanych z Gōrnym Ślōnskym. Czynsto je ôna porōwnowanŏ do niymieckij kapele Rammstein skirz podobiyństwa klangu, pasowaniŏ efektōw pirotechnicznych na kōncertach, a tyż hyrskości wykōnowanego bez niōm coveru jednego z wytworōw tyj kapele[1].

Historyjŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Marcel Różanka
Skupina w 2018

Kapela ôstała założōnŏ w Piekarach z inicjatywy szlagcojgisty Marcela Różanki[2][3]. W 2008 roku Różanka podyjmnōł spōłpracã z śpiywokiem Michałem Stawińskim, hned niyskorzij skłŏd kapele dopołniyli basista Wojciech Jasielski, gitarziści Adam Jurczyński i Jacek Krok jak tyż klawiszowiec Mateusz Buhl[3][4].

Miano kapele, Oberschlesien, wiōnże sie z byciym jego czōnkōw i je historycznõ, niymieckim mianym Gōrnego Ślōnska, a tyż zwykowo używanym w czasach terŏźnych ôkryślyniym przi tego regiōnu bez jego miyszkańcōw[1].

W rōmach prōmocyje kapele poza Ślōnskym Michał Stawiński za jego reprezyntant wziōn udzioł w drugij edycyji programu X Factor, w kerym po przejściu precastingōw i castingōw w Zŏbrzu dotrzoł do finałowych ôdpytōnkōw w Warszawie[5]. W lutym 2012 roku ukŏzoł sie debiutancki, wydany na CD i zawiyrajōncy dwa wytwory singel grupy, noszōncy tytuł „Hajmat 2012[6][7].

Kapela zyskała hyrskość w 2012 roku za sprawōm wziynciŏ udziału we sztwŏrtyj edycyji ymitowanego w telewizyji Polsat talynt show Must Be the Music. Tylko muzyka[8][2][9]. W programie tym grupa wykōnała wytwōr „Jo chca”, bydōncy coverem wytworu „Ich will” autorstwa niymieckij kapele Rammstein i antlich zajōnła drugi plac[9][3].

4 grudnia 2013 roku Oberschlesien wydoł swōj piyrszy studyjny album, zatytułowany I, nakładym wytwōrnie muzycznyj Mystic Production[10]. Hned niyskorzij kapela ruszyła w prōmujōncõ go ôgōlnopolskõ sztrekã koncertowõ[3]. W mŏju 2014 roku trzech czōnkōw kapele: Marcel Różanka, Michał Stawiński i Jacek Krok zagrali w filmu Ostatni strzał, kery wygroł zôrganizowanõ w Katowicach drugõ edycyjõ festiwalu 48 Hour Film Project, a tyż prziniōs Jackowi Krokowi nadgrodã dlŏ nojlepszego aktora festiwalu[11]. Film tyn społym z piyńciōma inkszymi kōmpozycyjami znŏd sie na wydanym w tym samym roku w limitowanej wielości egzymplŏrzōw albumu wideo, zatytułowanym Oberschlesien Mini DVD[12]. We wrześniu 2014 roku ukŏzoł sie w internecie singel i teledysk, noszōncy tytuł „To nie sen” i bydōncy przepowiedziōm nowego albumu kapele[13]. W tym samym miesiōncu Oberschlesien ruszōł we sztrekã koncertowõ po Polsce i Wielgij Brytanije[14].

15 kwietnia 2015 roku kapela ôpublikowała w necu singel z teledyskiem „Król Olch”, kery tekst ôstoł ôparty na balladzie Krōl elfów autorstwa Johanna Wolfganga von Goethego, z bany 24 kwietnia miała plac prymiera drugigo albumu studyjnego grupy, zatytułowanego II[15]. 31 paździyrnika 2015 roku Oberschlesien zagroł w Bytōmiu dwa kōncerty z kapelōm Ôpery Ślōnskij pod batutã Adama Sztaby, w listopadzie za to miała plac prymiera prōmujōncych nojnowszy album singli z teledyskami „Samotny” jak tyż „Orzeł”[16][17][18][19]. W kwietniu 2016 roku kapela wydała przepowiadajōncy album koncertowy z materyjōm zaregistrowanym w czasie jednego z bytōmskich kōncertōw z 2015 roku singel i teledysk „Futer” jak tyż wystōmpiōł z kapelōm Ôpery Ślōnskij w dōma Muzyki i Tańca w Zŏbrzu, z bany 7 paździyrnika w budōnku Ôpery Ślōnskij w Bytōmiu zagroł kōncert akustyczny[20][21][22]. 2016 rok to dlŏ Oberschlesien tyż wystympy na festiwalu w Jarocinie jak tyż Przistōnku Woodstock, a tyż wydanie 10 listopada singla „Cichociemni”, bydōncego hołdem dlŏ Cichociemnych Spadochroniarzy Armije Krajowyj i kultywujōncych jejich tradycyjõ wojŏkōw Jednotki Wojskowym GROM[23][24][25]. Singel tyn ôstoł stworzōny w dwōch wersyjach: akustycznyj z teledyskiem jak tyż tm. elektrycznyj[25].

8 lutego 2017 roku sztyrech muzykōw kapele, a tyż ekipa technicznŏ i mynedżer podyjmli decyzyjõ ô abszlusie spōłprace z Marcelem Różanką i wrŏz ôdejściu z Oberschlesien. Muzyki ci społym z Michałem Stawińskim, kery ôdszoł z grupy pŏrã dni niyskorzij jak tyż szlagcojgistã Filipem Oczkowskim założyli nowŏ kapela, kery nazwali NeuOberschlesien[26][8].

28 lutego 2017 roku skupina wydała album koncertowy, noszōncy tytuł Oberschlesien & Adam Sztaba Symfonicznie[27]. 26 marca do internetu trefiōł prōmujōncy wydŏwnictwo singel i teledysk „Jadymy durch”, za to piyńć dni niyskorzij ôdbyła sie prymiera wersyje wideo albumu[28][29]. 13 paździyrnika 2017 roku Oberschlesien zagroł w Starochorzowskim Dōmu Kultury w Chorzowie piyrszy kōncert w nowym składzie, na kerym zaprezyntowoł tyż trzi nowe wytwory[4][30].

26 kwietnia 2019 roku kapela Oberschlesien wydoł nowego singla ô tytule „Frankynsztajn”, kery je przepowiedziōm trzecigo albumu.

Muzyka i teksty[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Muzyka grupy Oberschlesien ôpiyrŏ sie na industrialnym klangowi, a inspiracyjōm dlŏ nij była muzyka kapele Rammstein, kery, jak podkryślyli w jednym z wywiadōw Marcel Różanka i Michał Stawiński je jejich „muzycznym guru”. Piyrszymi wytworami, jake czōnki kapele zagrali razym po jego założyniu, były trzi wytwory Rammsteina[31]. Mynij jednak, jak gŏdoł Różanka w inkszym wywiodzie niy ino ta niymieckŏ grupa posużyła za muster dlŏ muzyki jego kapele:

Mojã nojsrogszõ inspiracyjōm były kapele elektrōniczne z lŏt 80. Na nich sie wychowołch: Depeche Mode, Kraftwerk, a tyż kapele new romantic. Ôkrōm tego tyż – festelne granie, jak AC/DC, Black Sabbath eli Accept. Jŏ sie niy zawiyrōm na żŏdnõ muzykã, inspiruje mie mocka rzeczy[32].

Po pōmianach personalnych z lutego 2017 roku Marcel Różanka przepowiedzioł, iże grupa zachowie swoje industrialne klang, choć baj jy unowocześni i wkludzi do niego elymynta m.in. rapu[4].

Teksty tworzōne sōm w ślōnskij gŏdce i przede wszyjskim powzimajōm tymatykã zwiōnzanõ z Gōrnym Ślōnskym[1][4]. Majōm na cweku prōmowanie tego regiōnu, a tyż podsztrychowanie nacechowanych patriotyzmym uczuć wyrażanych przi niego bez czōnkōw grupy[4]. Take podejście do tworzyniŏ tekstōw przejawioł Marcel Różanka jeszcze przed założyniym kapele, ô czym gŏdoł w tyn knif:

Kedy marzōłch ô założyniu kapele Oberschlesien, jeszcze na dugo zatym zaczōn żech szukać muzykōw do tyj idyje, jedno mi przyświecało, było dlŏ mie jasne i niepodważalne - moja kapela mŏ grać po ślōnsku i z reszpektym do tożsamości ślōnskij we wszyjskich aspektach z tym zwiōnzanych[4].


Skłŏd[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Terŏźny skłŏd skupiny
 • Marcel „Marschal” Różanka - szlagcojg (ôd 2008)
 • Grzegorz „Brecha” Badora (ôd 2017)
 • Radosław „Redvard” Dolański (ôd 2017)
 • Tomasz „Haja” Dawid (ôd 2017)
 • Dawid „Nagi” Nagiet (ôd 2017)
 • Radosław Matysek (z skupiny Strzyga) - gitara basowa
 • Sebastian Thiel (ôd 2020)
Dŏwni czōnki skupiny

Dyskografijŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Albumy studyjne[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Rok Tytuł Pozycyjŏ na wykazie
POL
2013 I
25[33]
2015 II
11[34]
2019 III
 • Data: 4 grudnia 2019
 • Wydŏwca: Jazz Sound

Albumy koncertowe[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Rok Tytuł
2017 Oberschlesien & Adam Sztaba Symfonicznie
 • Data: 28 lutego 2017
 • Wydŏwca: S.P. Records[35]

Albumy wideo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Rok Tytuł
2014 Oberschlesien Mini DVD
 • Data: 2014
 • Wydŏwca: S.P. Records
2017 Oberschlesien & Adam Sztaba Symfonicznie
 • Data: 31 marca 2017
 • Wydŏwca: S.P. Records[35]

Single[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Rok Tytuł Pozycyjŏ na wykazie Album
POL LP3 Turbo Top
2012 Hajmat 2012
2014 „To nie sen” 1[36] II
2015 „Król Olch”
„Samotny” 29[37]
„Orzeł”
2016 „Cichociemni”
„Futer” Oberschlesien & Adam Sztaba Symfonicznie
2017 „Jadymy durch”
2019 „Frankynsztajn” III
„—” ôznaczŏ, iże singel niy bōł spisowany abo iże niy je z żŏdnego albumu.

Teledyski[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Rok Tytuł Reżyseryjŏ/Ryalizacyjŏ Album Źrōdło
2014 „To nie sen” Sławomir Pietrzak II [38]
2015 „Samotny” [39]
„Król Olch” MB Group Films [40]
„Orzeł” S.P. Records [41]
2016 „Cichociemni” [42]
„Futer” Oberschlesien & Adam Sztaba Symfonicznie [43]
2017 „Jadymy durch” [44]
2019 „Frankynsztajn” WeddingArt Studio III
„—” ôznaczŏ, iże wytwōr, do kerego nakryncono teledysk niy je z żŏdnego albumu.

Nadgrody[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Rok Kategoryjŏ Nadgroda Nota
2012 IV edycyjŏ Must Be the Music. Tylko muzyka II plac[45]

Przipisy

 1. 1,0 1,1 1,2 Mateusz Godoń, Michał Stawiński (NeuOberschlesien): "Zawsze mówiłem, że nasz zespół powstał po to, by łączyć, a nie dzielić!", wyspa.fm, 5 grudnia 2017 [dostymp 2021-01-13] (polski).
 2. 2,0 2,1 Anita Janczak, Oberschlesien w akustycznej odsłonie [FILM], radio.opole.pl, 6 grudnia 2017 [dostymp 2021-01-13] [zarchiwizowane z adresy 2018-09-20] (polski).
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Oberschlesien, muzyka.interia.pl [dostymp 2021-01-13] (polski).
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Katarzyna Głowacka, Nowe oblicze grupy Oberschlesien, silesion.pl, 3 października 2017 [dostymp 2021-01-13] [zarchiwizowane 2018-02-28] (polski).
 5. Adrian Leks, Mocne uderzenie Oberschlesien! [Wideo], slaskie.naszemiasto.pl, 25 lutego 2012 (polski).
 6. Paweł Szałankiewicz, Zespół Oberschlesien niedawno wydał swój debiutancki singiel. Teraz nagrywa płytę!, piekaryslaskie.naszemiasto.pl, 21 lutego 2012 [dostymp 2021-01-13] (polski).
 7. Oberschlesien – Hajmat 2012, discogs.com [dostymp 2021-01-13] (angelski).
 8. 8,0 8,1 Katarzyna Głowacka, Fani w szoku. Koniec Oberschlesien. Co się stało?, silesion.pl, 25 lutego 2017 [dostymp 2021-01-13] [zarchiwizowane z adresy 2018-09-15] (polski).
 9. 9,0 9,1 Michał Smolorz, Smolorz: Zespół Oberschlesien jak niemiecki Rammstein, dziennikzachodni.pl, 22 września 2012 [dostymp 2021-01-13] (polski).
 10. Oberschlesien – I, discogs.com [dostymp 2021-01-13] (angelski).
 11. Paweł Szałankiewicz, Film Ostatni Strzał wygrał 2 edycję 48hfp i pojedzie do Los Angeles, chorzow.naszemiasto.pl, 26 mŏja 2014 [dostymp 2021-01-13] (polski).
 12. Oberschlesien – Oberschlesien Mini DVD, discogs.com [dostymp 2021-01-13] (angelski).
 13. Oberschlesien zapowiada singlem nową płytę, wmeritum.pl, 9 września 2014 [dostymp 2021-01-13] (polski).
 14. Oberschlesien - nowa płyta i trasa koncertowa. Sprawdź datę premiery krazka oraz terminy i miejsca koncertów zespołu. [video], eskarock.pl, 29 października 2014 [dostymp 2021-01-13] (polski).
 15. Oberschlesien nowy teledysk “Król Olch”, muzotakt.pl, 21 kwietnia 2015 [dostymp 2021-01-13] (polski).
 16. Paweł Niestrój, Oberschlesien symfonicznie z Adamem Sztabą, wyspa.fm, 14 września 2015 [dostymp 2021-01-13] (polski).
 17. Oberschlesien prezentują nowy singiel: Samotny. Posłuchaj na EskaROCK.pl!, eskarock.pl, 9 listopada 2015 [dostymp 2021-01-13] (polski).
 18. Oberschlesien znów jest samotny, terazmuzyka.pl, 11 listopada 2015 (polski).
 19. Patryk Wolski, Oberschlesien gra w hołdzie Polskiej Marynarce Wojennej, gloskultury.pl, 12 listopada 2015 [dostymp 2021-01-13] (polski).
 20. Justyna Kierzkowska, Oberschlesien pokazał koncertowy klip do utworu „Futer”, antyradio.pl, 7 kwietnia 2016 [dostymp 2021-01-13] (polski).
 21. Marcin Król, Oberschlesien wystąpił z Orkiestrą Symfoniczną Opery Śląskiej. Kapitalny koncert w Domu Muzyki i Tańca [KONIECZNIE ZOBACZCIE ZDJĘCIA], nowinyzabrzanskie.pl, 11 kwietnia 2016 [dostymp 2021-01-13] (polski).
 22. Hubert Klimek, Oberschlesien ponownie w Operze, bytom.pl, 8 października 2016 [dostymp 2021-01-13] [zarchiwizowane z adresy 2018-09-20] (polski).
 23. Oberschlesien na Jarocin Festiwal 2016 [GALERIA], antyradio.pl, 8 lipca 2016 [dostymp 2021-01-14] (polski).
 24. Michał Bigoraj, WYWIAD: Marcel Różanka (Oberschlesien), infomusic.pl, 31 lipca 2016 [dostymp 2021-01-14] (polski).
 25. 25,0 25,1 Przemysław Kokot, Zespół Oberschlesien prezentuje utwór "Cichociemni", wyspa.fm, 10 listopada 2016 [dostymp 2021-01-14] (polski).
 26. Oberschlesien się rozpada! Co dalej z zespołem?, eskarock.pl, 21 lutego 2017 [dostymp 2021-01-14] (polski).
 27. Przemysław Kokot, Dziś premiera koncertowej płyty Oberschlesien & Adam Sztaba Symfonicznie, wyspa.fm, 28 lutego 2017 [dostymp 2021-01-14] (polski).
 28. Joanna Chojnacka (Choinek), Oberschlesien & Adam Sztaba symfonicznie jadą durch!, deathmagnetic.pl, 26 marca 2017 [dostymp 2021-01-14] (polski).
 29. Przemysław Kokot, Dziś premiera Dvd: „Oberschlesien & Adam Sztaba Symfonicznie”, wyspa.fm, 31 marca 2017 [dostymp 2021-01-14] (polski).
 30. ŚLÓNSKI TREF: dziś wręczają Paszporty Górnośląskie, dziennikzachodni.pl, 13 października 2017 [dostymp 2021-01-14] (polski).
 31. Oberschlesien: w naszych żyłach płynie metal, polskieradio.pl, 9 kwietnia 2014 [dostymp 2021-01-14].
 32. Oberschlesien: Nie inspirujemy się tylko Rammsteinem, terazmuzyka.pl, 22 czerwca 2015 [dostymp 2021-01-14] (polski).
 33. OLiS – sprzedaż w okresie 17.02.2014 - 23.02.2014 (pol.). olis.onyx.pl. [dostymp 2021-01-14].
 34. OLiS - sprzedaż w okresie 27.04.2015 - 03.05.2015 (pol.). olis.onyx.pl. [dostymp 2021-01-14].
 35. 35,0 35,1 Oberschlesien & Adam Sztaba – Symfonicznie (ang.). discogs.com. [dostymp 2021-01-14].
 36. Turbo Top codzienna rockowa lista przebojów - Antyradio, www.antyradio.pl, 1406 [dostymp 2021-01-14] (polski).
 37. Lista Przebojów Programu 3 - Notowanie nr 1774 (pol.). W: Notowania [on-line]. polskieradio.pl, 2016-01-29. [dostymp 2021-01-14].
 38. Oberschlesien "To nie sen". Nowy teledysk śląskich rockmanów [Wideo] (pol.). www.mmsilesia.pl. [dostymp 2021-01-14].
 39. Tomson Ochota: Oberschlesien prezentuje najnowszy teledysk do utworu „Samotny” (pol.). W: Teledyski [on-line]. muzykoholicy.com, 2015-11-10. [dostymp 2021-01-14].
 40. OBERSCHLESIEN - Król Olch [OFFICIAL VIDEO] (pol.). zapiszjako.pl, 2015-04-15. [dostymp 2021-01-14].
 41. Oberschlesien - Orzeł: zobacz teledysk stworzony w hołdzie żołnierzom II wojny światowej (pol.). W: Newsy ze świata rocka [on-line]. eskarock.pl, 2015-11-13. [dostymp 2021-01-14].
 42. Paulina Kalinowska: Oberschlesien oddaje hołd Żołnierzom Cichociemnym (pol.). W: Teledyski [on-line]. muzykoholicy.com, 2016-11-10. [dostymp 2021-01-14].
 43. Alicja Gac: Najnowszy teledysk – Oberschlesien i Adam Sztaba „Futer”! [zobacz] (pol.). W: Patronat [on-line]. muzykoholicy.com, 2016-04-08. [dostymp 2021-01-14].
 44. Premiera! „Oberschlesien & Adam Sztaba Symfonicznie” - DVD koncertowe. (pol.). wywrota.pl. [dostymp 2021-01-14].
 45. Finał 4. edycji "Must Be The Music. Tylko muzyka" (pol.). W: Imprezy [on-line]. interia.tv, 2012-11-05. [dostymp 2021-01-14].