Pitagoras

Ze Wikipedia
Pythagoras in the Roman Forum, Colosseum.jpg

Pitagoras (gr. Πυθαγόρας, Pythagoras, (rodz. ůng. 582 na Samos, um. ůng. 493 p.n.e. we Metaponće (pouedńowo Italijo)) to bůu grecki matymatyk, filozof a mistyk, nojbaři znajůmy s twyjrdzyńo Pitagorasa.

We 529 p.n.e. zouožůu uůn we Crotone šula pitagoryjčykůw, kero kole zajmowańo śe matymatykům a filozofijům bůua tyž uorgańizacyjům religijnům a mistyčnům. We 509 p.n.e. we Metaponće zouožůu grupa uo programje zbližůnym do sekt uorfickich. Guośiu uůn, co podstawům wšelkigo bytu sům ličby.

Commons