Przesieka Ślōnskŏ

Ze Wikipedia
Ciōng Przesieki Ślōnskij

Przesieka Ślōnskŏ to bōł niyzamiyszkały do niyskorego strzedniowieku (15. stolecie) a ciynżki do przebyciŏ pas gynstych lasōw biygnōncy ôd Złotych Gōr kole wsi Budzōw i bez Dzbōnōw ku połedniowymu weschodu miyndzy Guchołazami a Prudnikym, potym wzduż gōrnego biygu Ścinawy Niymodlińskij i dolnego biygu Kłodzkij Nysy do Ôdry kerŏ przekrŏczała koło grodu w Ryczynie, dalij weschodnim krajym rzyki Stobrawy, a ôd jeji postrzodkowego biygu na pōłnocny weschōd w bliż Namysłowa i Byczyny. Przōdzij Przesieka Ślōnskŏ stanowiyła granicã, ôddzielajōncõ terytoria dwōch ślōnskich plymiōn – Ślynżanōw a Ôpolanōw. We 12. stoleciu wzduż Przesieki uzdanŏ ôstała granicã Dolnego a Gōrnego Ślōnska[1][2].

Przesieka Ślōnskŏ dugi czas bōła naturalnōm przeszkodōm militarnōm, kerŏ chrōniyła ôkolice Ôpola przed najazdami plymiōn morawskich i czeskich. Jednak niy przeszkodziyła husytōm w najeździe na Ślōnsk we 1420 roku[3].

Przipisy

  1. Marek Czapliński, Historia Śląska, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, ISBN 978-83-229-2213-2 [dostymp 2021-07-05] (polski).
  2. Stolica.Opole.pl -   Górny Śląsk, web.archive.org, 7 października 2008 [dostymp 2021-07-05] [zarchiwizowane z adresy 2008-10-07].
  3. Jak Powstał Górny Śląsk, web.archive.org, 30 czerwca 2007 [dostymp 2021-07-05] [zarchiwizowane z adresy 2007-06-30].