Pōdź kaj inhalt

Ruch Autōnōmije Ślōnska

Ze Wikipedia
(Pōnkniyntŏ ze Ruch Autonomii Śląska)
Ruch Autōnōmije Ślōnska
Ruch Autonomii Śląska
Ilustracyjŏ
Krŏj  Polska
Skrōt RAŚ
Lider Jerzy Gorzelik
Data założyniŏ 27 czyrwnia 2001
Adresa siydziby ul. Wolności 74,
41-500 Chorzōw
Politycznŏ ideologijŏ regiōnalizm
Wielość czōnkōw kol. 7000
Czōnkostwo
miyndzynŏrodne
Swobodny Sojusz Ojropejski
Farby

     żōłty

     modry

Galeryjŏ we Wikimedia Commons
Internetowŏ zajta

Ruch Autōnōmije Ślōnska (Ruch Autůnůmije Ślůnska; pol. Ruch Autonomii Śląska, mjym. Bewegung für die Autonomie Schlesiens) je czelodka założůno we styczńu 1990 roku uod perzůnůw ze Gůrnygo Ślůnska. Uod 27 czyrwca 2001 mo sztatus stowarzyszyńo. Śedźibům uůnyj czelodki je Rybńik. Głůwnym cwekem fůngowańo RAŚ je prziwrůcyńe autůnůmije lo ślůnskigo wojewůdztwa, kero uůne mjoło we II Rzeczpospolityj, a podug RAŚ ńyprowńe uodebranygo. Inksze postulaty RAŚ to wkludzyńe do szulůw regijůnalnyj edukacyji, przidańy ślůnskij godce sztatusu regijůnalnyj godki a uznańy Ślůnzokůw za mjyńszość narodowo lebo etńiczno, dźałańo lo chrůńyńo ślůnskij tożsamośći a spůminańy t. mj. Gůrnoślůnskij Tragedyji - t. j. zdarzyńůw kere sam bůły we rokach 1945-1950, jako fůngowańy uobozůw lo Ślůnzokůw (Uobůz Zgoda, COP Jaworzno, Łambinowicy a inksze), gwołty, szlachtowańy a chabjyńe uod Czyrwjůnyj Armiji, wywożyńy Ślůnzokůw, gł. hajerůw do przimusowych robotůw we grubach DONBASu a dźołańe polskich służbůw bezpjeczyństwa.

Przewodńiczůncym RAŚ je Jerzy Gorzelik.

Barzi znůme akcyje RAŚ: uorgańizowany roz do roku Marsz Autůnůmije, a akcyjo "Mosz prawo deklarować ślůnsko narodowość" przed Wszechuobecnym Wykozym we 2002 roku.

We samorzůndowym wotůngu we Polsce we 2010 roku dostoł 8,49% welowań a dostoł trzi mandaty do Wojewůdzkigo Sejmiku we ślůnskim wojewůdztwje.

RAŚ wydowo cajtůng "Ślōnskŏ Szwalbka". RAŚ noleży tyż lo Swobodnygo Sojuszu Ojropejskigo.

Necowe uodwołańa[edytuj | edytuj zdrzōdło]