Pōdź kaj inhalt

Ruske Imperyjum

Ze Wikipedia
Россійская Имперія
Ruske Imperyjum
1721–1917
Fana Ruskigo Impyriuim
Wapyn {{{dopołniŏcz}}}
Fana Ruskigo Impyriuim Wapyn Ruskigo Impyriuim
Motto: (rus.) Съ нами Богъ!
(Z nami Bōg!)
Hymn: Боже, Царя храни!
(Boże, chrōń cysŏrza!)
Położynie {{{nazwa_dopełniacz}}}
Ôficjalnŏ gŏdka ruskŏ
Używanŏ gŏdka ukrajińskŏ, niymieckŏ, biołoruskŏ, kazachskŏ, chińskŏ, polskŏ, fińskŏ, szwedzkŏ a inksze
Stolica Pejtersburg, Moskwa
Polityczny systym mōnarchijŏ
Zorta państwa cysŏrstwo
Piyrszy cysŏrz Pyjter I.
Ôstatni cysŏrz Mikołaj II.
korōnacyjŏ Pyjtera I na cysŏrza 1721
Rewolucyjŏ kōmunistycznŏ 1917
Dōminujōncŏ religijŏ Prawosławie
Autōnōmiczne terytoria Polsko, Finlandyjo

Ruske Imperyjum to bōło historyczne państwo we Ojropie a Azyji. Je to druge co do srogości ciōngłe imperyjum w historyji świata.

Na zaczōntku XIX stoleciŏ Rusyjŏ bōła nojsrogszym ôbszarowo krŏjym świata, a jeji granice rozciōngały sie ôd Arktycznego Ôceanu na pōłnocy do Czŏrnego Morza na połedniu, a ôd Bałtyckigo Morza na zachodzie do Pokojnego Ôceanu na weschodzie. Rozlygowane na tyj powiyrchni 176,4 mln ôbywateli imperyjum stanowiyło w tym czasie trzeciõ co do srogości populacyjõ ludzkõ na świecie po Chinach a Brytyjskim Imperyjum, nale roztajlowaniŏ w jejich ekōnōmicznym, etnicznym i religijnym sztatusie bōły fest widzialne. Regyrōnek kerowany bez cysŏrza bōł jednōm z ôstatnich mōnarchije absolutnych w Ojropie. Faktycznōm stolicōm Ruskigo Imperyjum bōł bez bezma cołki ôkres jego istniyniŏ Pejtersburg, atoli z prawnego pōnktu widzyniŏ stolicōm ôstŏwała Moskwa.

Gowōm imperyjum bōł Wszechrosyjski Cysŏrz, kery mioł niyôgraniczōnõ, absolutnõ władzã do 1905 roku.