Rzymiosło

Ze Wikipedia

Rzymiosło – niywielgŏ ekōnōmicznŏ robota, kludzōnŏ we małych werksztelach, nojczyńścij ôsobiście lebo przi sparciu ôd familije, kerŏ zatrudniŏ nojczyńścij ôd 1 do 25 perzōn (rŏz za kej nawet 50) znŏleżnie ôd regiōnu we kerym je kludzōnŏ a ôd zorty gyszeftu. Rzymiosło jes nojstarszōm formōm industryjalnyj produkcyje, a bez pŏrã tysiōncleci tyż jedynōm, aże do nowożytnych czasōw a industryjalnyj rewolucyje.[1]

Tōnezyjski rzymieśnik przi tworzyniu tradycyjnyj tōnezyjskij czeczi

Przipisy

  1. rzemiosło (pol.). Encyklopedia PWN. [dostymp 2022.07.16].