Santaskŏ gŏdka

Ze Wikipedia
Jedyn ze używaczůw uoznaczůł ta zajta jako kwalifikujůnco śe do gibkigo wyćepańo.

Ńydugo administratory Wikipedyje zwerifikujům twoje zgłoszyńy.

Jeli żeś ńy je do zgody ze wyćepańym, napisz uo tym na zajće godki.
Autorůw proszymy uo zapoznańy śe ze informacyjůma uo nojczynstszych powodach wyćepowańo artiklůw.

Powůd: niyma co bajstlować

Admińistratorze! Pamjyntej, coby sprowdźić linkujůnce a gyszichta pomjyńańo (uostatńe pomjyńańy) podwjela wyćepńesz artikel.


Santaskŏ gŏdka
Santa
Tunghsiang
Godany we Chińsko Rypublika Ludowo Chiny
Używacze kole 200 000[1]
Familijo Ałtajske gŏdki

 Mōngolske gŏdki
  Połedniyowe mōngolske gŏdki
  Santaskŏ gŏdka

Djalekty Sidziyadziy, Sônanba, Wandziyadziy
Abecadło Arabski szrajbōnek, Łaciyński Szrajbōnek
Uoficjalny sztatus
Uoficjalno we Żodyn krej
Regulowano uod Ńy je regulowano
Kody
ISO 639-1 żodyn
ISO 639-2
ISO 639-3 sce

Santaskŏ gŏdka abo Dōnsiyanskŏ gŏdkamōngolskŏ gŏdka s tajli połedniyowej użiwanŏ bez Dōnsiyanōw we Gansu a Siynciyaniy we Chinach. Hlawne place we kerym gŏdka je użiwanŏ to Linsiya Hujskŏ Autōnōmicznŏ Prefektura a Ili Kazachskŏ Autōnōmicznŏ Prefektura. 30% słowniyctwã je s chińskej gŏdki.[2]

Nōmery[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Nōmera Mōngolskŏ gŏdka Santaskŏ gŏdka
1 Nigen Niy
2 Qoyar Ghua
3 Ghurban Ghuran
4 Dorben Jierang
5 Tabun Tawun
6 Jirghughan Jirghun
7 Dologhan Dolon
8 Naiman Naiman
9 Yisun Yysun
10 Arban Haron

Przipisy

Mōngolske gŏdki
Strzodkowe Mōngolske

BurjackŏChamnigaskŏKałmyckŏMōngolskŏOjrackŏOrdoskŏ

Połedniyowe Mōngolske

BonanskŏKandziyaskŏMogolskŏMōngorskŏSantaskŏSzerajugurskŏ

Inksze

DagurskŏKitańskŏ

martwe