Solus Christus

Ze Wikipedia

Solus Christus (s łać., śl.: Jyno Kristus) – krześćijańsko doktryna, uogłoszůno uod Marćina Lutra, kero uobowjůnzuje we wszyjskich protestanckich kośćołach. Podug ńi, ino Kristus je postrzedńikym mjyndzy ludźami a Bogym. Skiż tygo we protestanckich wyznańach ńy mo kultu śwjyntych abo Maryje. Doktryna ta je uoparto na cytatach ze Biblije: Apostolske Dźeje 4:10.12, Brif do Tymoteusza 2:5, Wańelijo Jana 14:6 a Brif do Efyzjanůw 4:15.