Strzewiki

Ze Wikipedia
Turnszuły lo bajtla.
Babski strzewik na wjylgim abzacu

Strzewiki to tajla uobleczyńo, kero uobuwo śe na szłapy.

Strzewik skłodo śe nojczyńśći ze:

  • zole, kero wyuůnaczůno je ze gůminu (btp. gůmjoki), drzewa (ntp. holcoki), plastiku a inkszych materjałůw. Zole sům nojwożńyjszům tajlům strzewikůw.
  • abzaca, kery je prziklajstrowany abo prziteksowany do zole uode spodku;
  • szułszaftu (cholywy), kero zakrywo wjyrch szłapy abo czasym dolne tajle nogi. Mogům być uheklowane (ntp. ze zomszu abo ze lyjdru), uodlůne ze plastiku abo ze gůminu.
  • szplatůwk (ntp. gulery) abo haltrůw (ntp. zandale).

Rzymjeśńikym uod rychtowańo strzewikůw je szewjec.