Szpilkarty

Ze Wikipedia
(Pōnkniyntŏ ze Szpilkarta)
Tajlōng 52 szpilkart w systymie francuskim

Szpilkarty - wykōnane z ciynkigo kartōnu (rzodzij plastiku) prostokōntne przedmioty sużōnce do giyr, posiadajōnce z jednyj strōny roztōmajte ôznaczynio, za to z drugij powtorzajōncy sie motyw. Ôstały wynaleziōne w Chinie na muster kości, za to do Ojropy przedostały sie nojprŏwdopodobnij bez Egipt. Istnieje pŏrã tradycyjnych systymōw podziału i wielości kart w tajlōngu, jednak w kożdym z nich wyrōżniŏ sie sztyry farby, w kerych sōm aby trzi karty przedstawiajōnce ôsoby (figury) jak tyż zaôbycz dziesiyńć kart cyfrowych (bibz). Na świecie nojpowszychnijsze sōm karty w systymie francuskim, kerych połny tajlōng rachuje 52 karty podzielōne miyndzy sztyry farby po trzinŏście kart kożdy. Na Gōrnym Ślōnsku, w Niymcach jak tyż dŏwnych Austro-Wyngrach powszechny je systym niymiecki (inakszy polski abo madziarski), rachujōncy sztyry farby po ôziym abo dziewiyńć kart.