Szwůng

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy

Szwůng (uoznoczany buchsztabům a) – wektorowo wjelgość, kero uoznoczo mjyńyńy wartkośći ćoła we czaśe. Wektor szwůngu mo dycki jednaki zwrot co wartkośći.
Jednostka szwůngu we Układźe SI to myjter na kwadrat sekůndy  \left[ \vec a \right] = \frac m {s^2}

Wartość szwůngu prostolyńijowygo idźe wyrachować podug mustra:

\vec a = \frac {d \vec v}{dt}\approx\frac {{\Delta} \vec v}{{\Delta}t}


Kaj  {{\Delta} \vec v} to wektor zmjany wartkośći

Szwůng we ruchach krzywolińjowych idźe potajlować na dwje skłodowe: styczne ({a_t}) a normalne ({a_n}). Szwůng styczny je zwjůnzany ze zmjanům wartkośći lińjowyj V a idźe go wyrachować podug mustra:

 {a_t} = \frac {d v}{dt}\approx\frac {{\Delta} v}{{\Delta}t}

Szwůng normalny, mjanowany tyż dostrzodkowym, idźe wyrachować podug mustra:

a_n = \frac {v^2}{r}=\omega^2 \mathbf{r}

Kaj:
r - Průmjyń krzywizny toru
ω - wartkość kůntowo