Pōdź kaj inhalt

Szwalbkowate

Ze Wikipedia
Szwalbkowate
Hirundinidae[1]
Rafinesque, 1815
Szwalbka dymōwka
Szwalbka dymōwka
Systymatyka
Dōmyna eukariōnty
Krōlestwo zwiyrzynta
Typ chordata
Podtyp kryngowce
Grōmada ptŏki
Podgrōmada Neornithes
Infragrōmada ptŏki neognatyczne
Rzōnd wrōblowe
Podrzōnd śpiywajōnce
Familijŏ szwalbkowate
Podfamilije
  • Pseudochelidoninae
  • Hirundininae

Szwalbkowate (łac. Hirundinidae) to je familijŏ ptŏkōw ze rzōndu ćwirblowatych. Ôbyjmuje gatōnki hrobŏkożerne, kere zamiyszkujōm cołki świat krōm ôkolic podbiegōnowych. Majōm ône krōtke dziuby, duge i ôstro zakōńczōne krzidła, niy mŏ klarownego dymorfizmu płciowego. Hrobŏki chytajōm przi lŏtaniu, a wysokość ônych lŏtaniŏ je znŏleżnŏ ôd wilgłości luftu. Gniŏzda rychtujōm na budōnkach abo na skołach, majōm jedyn abo dwa lyngi do roku, w kerych wykluwŏ sie ôd 4 do 6 modych. Zorty miyszkajōnce na pōłnocach sōm wandrusami, a na połedniu sōm ôsiŏdłe.

Szwalbka je symbolym Ruchu Autōnōmije Ślōnska.

Przipisy

  1. ITIS Standard Report Page: Hirundinidae, www.itis.gov [dostymp 2021-07-30].