Trzi karty

Ze Wikipedia

Trzi karty (tyż trzi kůbki abo trzi zdrzadouka) – rodzaj uoszydzańo, kere mo pozory gry hazardowyj. Uodbywo śe na bazarach, roz za kedy tyż we mjejscach ńyprzeznaczůnych do handlu, n.p. we mjejscowośćach wypoczynkowych[1]. Nojczyńśći uoszydzorz s kilkůma wspůlńikůma finguje gra, we kerej je "uogrywany" bez wspůlńikůw do můmyntu, kej na gra zdecydujům śe przipadkowe uosoby. Poczůnkowo i uůne wygrywajům, dopůki ńy zacznům stawjać wjynkszych kwot. Uoszydzańo polygo na tym, aże prowadzůncy gra ukrywo zwyćynsko karta abo kulka - we duůńi abo rynkowje, a po uobstawjyńu bez grajůncygo dowolnygo kubka abo karty podrzuco jům nazod na mjejsce, kerygo grajůncy ńy uobstawiu[2].[3]

Przipisy