Tyjabyndazol

Ze Wikipedia
Schyma czůnsteczki tyjabyndazolu

Tyjabyndazol, TBZ (C10H7N3S) – to je sztuczńy uotrzimowany chymiczny zwjůnzek, kery mo dźołańy grzibobůjcze. Inksze mjana handlowe tyj substancyje to Mintezol, Tresaderm a Arbotect. Je stosowany do chrůńyńo uowocůw uod grzibůw a inkszych pasorzitůw. Stosuje śe go ino wjyrchowo, nojczyńśći bez popśikańy abo zatůnkańy uowocůw we jygo wodnym roztworze. Używo śe go do bananůw, apluzinůw a inkszych. Na liśće E mo nůmera E233. Zezwůlno dobowo mjarka lo czowjeka mo 0,1 mg na kożde kilo masy ćoła. Przi jeji ńyprzekroczańu ńy mo żodnygo szkodliwygo ajnflusa na uorgańizmus, ulygo hydroliźe we wůntrobje a je wydolany uod nerkůw. Ńy je zakozany uod żodnyj religiji, może tyż być spożywany uod wegetarjanůw a weganůw.

Necowe uodwołańa[edytuj | edytuj zdrzōdło]