Umŏwa berlińskŏ (1742)

Ze Wikipedia

Umŏwa berlińskŏ to bōła umŏwa podpisanŏ 28 lipnia 1742 roku pōmiyndzy Austryjōm ze reskyrowaniym ôd Maryje Terezyje a Prusami ze reskyrowaniym ôd Fridricha Wielgigo, co cuzamyn ze wrocławskim pokojym skōńczyła piyrszõ wojnã ślōnskõ.

Skirz umŏwy pruski krōl Fridrich II. Wielgi dostoł ôd Austryje wiynkszość Ślōnska, ze wyjōntkym ôkolic Ôpawy, Cieszyna i Karniowa.

Bibliografijŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]