Pōdź kaj inhalt

Krōlestwo Prus

Ze Wikipedia
Königreich Preußen
Krōlestwo Prus
1701–1918
Fana Prus
Wapyn Prus
Fana Prus Wapyn Prus
Motto: (łac.) Suum cuique
(Kożdymu swoje)
Hymn:
Preußenlied
(Pieśń Prus)


Heil dir im Siegerkranz
(Chwoła Ci, wiyńcu zwyciynzcy)

Położynie {{{nazwa_dopełniacz}}}
Państwo Świynte Rzimske Cysŏrstwo
(do 1806)

Zwiōnzek Mjymiecki (1815–1866)
Niymiecke Cysŏrstwo (1871–1918)

Ôficjalnŏ gŏdka mjymjecko
Stolica Berlin
Polityczny systym mōnarchijŏ absolutnŏ (1701–1849)

mōnarchijŏ kōnstytucyjnŏ (1849–1918)

Zorta państwa Krōlestwo
Piyrszy Krōl Fryderyk I
Ôstatni Krōl Wilhelm II
Szef rzōndu Prymier Maximilian von Baden
Wiyrchnia
 • cołkŏ

348 779,87 km²
waluta Reichsthaler (do 1750)
Thaler (1750-1857)
Vereinsthaler (1857-1871)
Goldmark (1871-1914)
Papiermark (od 1914)
przekształcynie z ksiynstwa w krōlestwo
18 styczńa 1701
Utworzynie Weimarskij Republiki 1918
Dōminujōncŏ religijŏ Protestantyzm
(luteranizm)
Karta Prus
Karta Prus


Krōlestwo Prus – państwo powstane bez dźwigniyńcie Ksiynstwa Pruskigo do gradusa krōlestwa w 1701 r. Powstane państwo ôbjōnło tyż ôstane dōmyny dynastyje Hohenzollernōw. W 1806 r., po rozwiōnzaniu Świyntego Rzimskigo Cysŏrstwa jego władcy straciyli uprawniyniŏ princa elektora Rajchu. We latach 1815–1866 państwo czōnkowske Zwiōnzku Mjymieckego, w latach 1866–1871 Zwiōnzku Pōłnocnomjymieckego, w latach 1871–1918 Cysŏrstwa Niymieckigo. Krōl Prus bōł we tym samym czasie cysŏrzym mjymieckim, a Prusy w Cysŏrstwie miały pozycyjõ hegymōnicznõ. Terytorium Krōlestwa Prus ôbyjmowało dwie trzicie cołkigo przestrzyństwa Mjymieckigo Cysŏrstwa.