Pōdź kaj inhalt

Vincent Priessnitz

Ze Wikipedia
Vincent Priessnitz

Vincent Priessnitz (abo Vincenz Prießnitz, rodz. 4 paźdźerńika 1799 we Gräfenbergu (terozki przedmjeśće Jesyńika), um. 28 listopada 1851) – jedyn ze tworzićelůw hydroterapije. Urodźůł śe we bauerskij familiji. Jak bůł 16 rokůw stary, wpod pod zafolowany drabińok a połůmoł śe źobra. Mjoł ajnfal, co půmůc mu můgům roztomajte zabjygi ze użyćym źimnyj wody. We 1820 zdołoł sam śe wykuryrować ze ńymoce. Ńyskorzi zaczůn propagować swoja metoda kuryrowańo, kero polygała na polywańu źimnům wodům, źimnych uokładach, atp. Do tygo zalecoł szpacyry po gůrach. Ńimo co na poczůntku brali go za czechmana, we 1838 dostoł pozwolyńy na uodymkńyńćy uzdrowiska we Gräfenbergu. Ńyskorzi tyż we inkszych sanatoryjach wkludzano jygo metoda. Priessnitz je poważany za wynalozca brauzy. We polskij godce je uůna mjanowano uod jygo drugigo mjana prysznic.

Necowe uodwołańa[edytuj | edytuj zdrzōdło]