Wapyn Prudnika

Ze Wikipedia
Wapyn Prudnika

Wapyn Prudnika to je jedyn z symbolōw miasta Prudnika na Gōrnym Ślōnsku we formie wapyna[1].

Wyglōnd[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Wapyn Prudnika przedstawia czyrwōny mur z ôdewrzōnõ bramōm i dwiyma bocznymi wieżami ô szpiczastych strzybrnych dachach, miyndzy kerymi je złoty, ukorōnowany ôreł Piastōw Ślōnskich, kerzi włŏdali miastym do XVI stoleciŏ, z gowōm skerowanõ we (heraldycznie) prawõ zajtã. Powyżyj je we pozycyji frōntalnyj strzybrny szyszak (hełm heraldyczny) z labrami i krōlewskōm korōnōm za klejnot, a na nij powtōrzōny motyw murōw z dwōma wieżami, na postrzodku kerych wrażōny je złoty czeski lew stojōncy na zadnich nogach, z ôdewrzōnõ gymbōm, czyrwōnym jynzykym i dźwigniyntym ôgōnym. Ôsłōna wapyna je gotyckŏ, we błynkitnyj farbie[2].

Zobŏcz tyż[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Przipisy

  1. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LXIII-883-2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Prudnik
  2. Ryszard Kwiatkowski, Pieczęć i herb Prudnika, „Tygodnik Prudnicki”, Antoni Weigt, 7, Prudnik: Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Frotex”, 14 października 1990, s. 5.