Wikipedyjo:Pjyńć filorůw

Ze Wikipedia
Pōmoc ślōnskij Wikipedyje
Jak pisać po ślōnsku
Tymatyka

Ńykere Wikipedysty uwożajům, co wszyjstke rule Wikipedyje sům uoparte na pjyńću filorach, kere defińjůjům jeij charaktyr.

Punkty 3-5 sům podane we polskij godce, jakbyś poradźił, przetuplikuj je na ślůnski:

  1. Wikipedyjo to yncyklopedyjo majůnco w śe artikle, kere mogům śe znejść we yncyklopedyjach powszechnych, szpycjolistycznych a roztůmajtych zort almanachach. Wikipedyjo ńy je dykcjůnorzym, placym do zamjyszczańo tekstůw zdrzůdłowych, propagowańo swojygo śwjotopoglůndu, cajtůngym, placym kaj możno bez bulyńo dować swoje neczajty, placym do szkryflańo artikli promocyjnych, zbjorůw wspominek, ekszperymentym we zaprowadzańu anarchije abo demokracyje, kolykcyjům uodnośńikůw (wywnyntrznych abo zewnyntrznych). Ńy je tyż placym do wsadzańo swojeich opińiji, argumyntůw abo dośwjadczyń uosobistych – wszyjsce autorzy muszům przestrzygać rygli ńyprzedstawjańo twůrczośći (badań, doćekań itp.) własnyj (no original research). Wszyjscy autorzi powinńi důnżyć do tygo, coby na artikle bůły blank precyzyjne a zgodne s faktůma.
  2. We Wikipedyji je prawidło uobojyntnygo wezdrzyńo, co uoznoczo, iże chcymy, coby artikle ńy przedstowjoły půnktu wezdrzyńo jyno jednygo czowjeka abo grupy. Skiż tygo, roz na kedy trza pokozać půnkty wezdrzyńo tak, coby kożdy s ńich bůł uopisany rzetelńe a coby czytocz wjydźoł, kery půnkt wezdrzyńo je uod kogo. Wyma to, aby cytować wjarygodne, weryfikowalne zdrzůdła, kedy to yno możliwe, a uńikać mńyj wjarygodnych, głůwńe we artiklach na kůntrowersyjne tyjmy. Kej bůłby śe kůnflikt, uo to kero ze wersyje artikla je barzi neutralno, noleżi uogłośić uokrys "wyćiszyńo" a na kůnsek czasu uůnygo ńy sprowjać, po to, coby we tym czaśe spokojnie uobgodać to na zajće godki tego hasła, zachowůjůnc regle Wikietykety.
  3. Wikipedia jest wolnym źródłem wiedzy dostępnym pod GNU Free Documentation License (GFDL) lub jako public domain i może być dystrybuowana i linkowana zgodnie z tymi licencjami. Zdaj sobie sprawę z tego, że artykuły w Wikipedii nie należą do nikogo i nikt jednoosobowo nie może decydować o określonym artykule; dlatego też każdy tekst pierwotnie Twojego autorstwa może być bezlitośnie edytowany i przenoszony, jeśli tylko taka będzie wola społeczności Wikipedii. Nie umieszczaj w Wikipedii materiałów naruszających prawa autorske lub niezgodnych z licencją GFDL.
  4. W Wikipedii należy przestrzegać zasad etykiety. Szanuj innych autorów Wikipedii, nawet gdy się z nimi nie zgadzasz. Zachowuj się w cywilizowany sposób. Unikaj osobistych ataków i nieuzasadnionych uogólnień. Zachowuj spokój, gdy edytowanie nadmiernie rozgrzewa emocje; unikaj niepotrzebnych wojen edycyjnych; pamiętaj, że w śląskiej Wikipedii jest jeszcze 58 079 artykułów, nad którymi można pracować i dyskutować. Działaj z dobrą wolą i nigdy nie niszcz artykułów, aby udowodnić swoje racje, zakładaj też, że inni wykazują taką samą dobrą wolę jak Ty. Nie posługuj się pacynkami, aby czynić zło lub omijać zasady Wikipedii. Staraj się utrzymać otwartość, przyjazność i chęć do współpracy.
  5. Na Wikipedii nie ma sztywnych zasad oprócz pięciu najważniejszych reguł przedstawionych w tym artykule. Śmiało edytuj artykuły dla samej radości edytowania i choć zmiany powinny mieć jakiś zamierzony cel, nie wymagamy od nikogo perfekcji i nie należy przesadnie obawiać się "narobienia bałaganu". I tak wszystkie wcześniejsze wersje artykułów są przechowywane i można do nich zawsze wrócić, stąd żadna Twoja edycja nie może uszkodzić zawartości artykułów na trwałe. Ale pamiętaj – cokolwiek tu napiszesz, może zostać zachowane dla potomności.