Pōdź kaj inhalt

Wikipedyjo:Weryfikowalność

Ze Wikipedia
Pōmoc ślōnskij Wikipedyje
Jak pisać po ślōnsku
Tymatyka

Prawidłůma ńy jyno ślůnskij, ale kożdyj Wikipedyje je to, coby kożdo informacyjo, kero moge być zakwestjůnowano, mo mjeć do śe godne zawjyrzyńo a uopublikowane zdrzůdła. A take zdrzůdło mo być dodane bez tygo używacza, kery informacyjo wćepuje, a ńy tygo, kery chce informacyjo wyćepnůńć. Pamjyntej, co kożdy artikel lo kerygo śe ńy do znojś zdrzůdeł, może uostać wyćepńynty.