Wikipedyjo:Sztandardy artiklůw – bjografije

Ze Wikipedia
Sztandardy artiklůw
Bjografije
Dźyń
Rok

Je to sztandard noszij wikipedyji, kery proponuje śe używać we artiklach uo perzůnach (bjografije).

Mjano artikla a pjyrszy wers[edytuj zdrzōdło]

Mjanym artikla powinno być imje a nazwisko uoszkryflanej perzůny. Eli ftoś już tak śe mjanuje to dokludź we nawjaśe krůtko informacyjo kim ta perzůna je/bůła lb. (śpjywok).

Pjyrszy wers powińyń wyglůndać tak:
Imje (eli używoł uůn wjyncyj imjůn, wszkryflej je) nazwisko (rodz. data rodzyńo w kaj, um. data umarćo w kaj) – [norodowość lb. ślůnski] 1-2 zdańa na tyjma kim uůn je/bůł i co uośůngnył

Infoszachtla[edytuj zdrzōdło]

Posznupej za paroma bjografjůma ludźi uo tym samym abo podobnym fachu abo wejźij sam i uobejrzij czy je jakoś infoszachtla, kero můg byś użyć we twojim artiklu. Wćep ja i wypełńij uodpowjedńe paramyjtry. Infoszachtla ńy zastympuje tesktu artikla, te same informacyje kereś sam podoł podej tyż we tekśće.

Warto tyż wćepać jakeś zdjyńće abo uobroz perzůny po prawyj zajće artikla.

Tekst artikla[edytuj zdrzōdło]

  • Skup śe nojbarzi na uopisywańu bjografiji danyj perzůny (chronolůgiczńy jigo żyćorys). Kożde inksze sroge uomawjańy jigo twůrczośći, poglůndůw atp. powinno śe nojść we uosobnych artiklach, do kerych trza zuůnaczyć linki.
  • Eli tekstu je mocka, potajlůj go na pora akapitůw
  • Wedle uznańo używej przipisůw a na zadku artikla przed kategoryjůma wćep Muster:Przipisy
  • Eli artikel mo ino jedyn krůtki akapit wćep tyż Muster:Stub
  • Linki inkszych artiklůw zwjůnzanych ze noszům bjografijům wćep do sekcyji Uobejrzij tyż

Kategoryje[edytuj zdrzōdło]

Coby nojść gryfne kategoryje do twojij perzůny pjyrwy posznupej za kategoryjům zwjůnzanům ze jigo fachym (lb. Kategoryjo:Muzykanty) a ńyskorzi starej śe nojść gryfno podkategoryjo.

Ekstra kategoryjůma do bjografiji sům tyż:

  • [[Kategoryjo:Rodzyńi we XXXX]]
  • [[Kategoryjo:Umarći we XXXX]], kaj XXXX to rok

We przipadku ważńijszych perzůn dodej tyż wpisy na zajtach:

  • dńa roku rodzyńo a umarćo (lb. 1 styczńa)
  • roku rodzyńo a umarćo (lb. 2000)