Wikipedyjo:Sztandardy artiklůw – dźyń

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Sztandardy artiklůw
Bjografije
Dźyń
Rok

Je to sztandard, kery proponuje śe używać we artiklach uo dńach roku grygůrjańskigo kalyndorza.

Artikle te tworzi śe bez jedyn muster, kerym — Muster:Dźyń. Bajszpil artikla stworzůnygo bez tyn muster: 12 paźdźerńika.

Zdrzůdłowy kod[edytuj zdrzōdło]

Půńiżyj je nojdźi śe zdrzůdłowy kod, we kerym kożdy paramyjter je uobjaśńůny.

{{Dźyń
| nr_dńa_słowńe = Kery je to dźyń mjeśůnca, ino słowńy
| mjeśůnc = Mjeśůnc we kerym je tyn dźyń
| dńi_do_kůńca = Wjela uostoło do kůńca roku we ńyprzistympne lota
| przist_dńi = Eźli szkryflosz dźyń wcześńijszy kej 1 marca to wszkryflej wjela uostoło dńi we przistympne lota.
| dopisek = Eźli tyn dźyń je jakoś szczygůlny (pjyrszy dźyń roku, abo coś) to doszkryflej jakeś zdańy uo ńim.
| śwjynta = Naszkryflej we nowyj lińiji po gwjozdce jake śwjynta sům we tyn dźyń i kaj wedle mustra:
* tekst
| wydarzyńa = Naszkryflej po gwjozdce we nowyj lińiji jake wydarzyńa bůły we tyn dźyń i kerygo roku wedle mustra:
* rok - tekst
| rodźili_śe = Naszkryflej po gwjozdce we nowyj lińiji fto śe rodźůł we tyn dźyń i kerygo roku wedle mustra:
* rok - perzůna, krůtko kim bůła/je
| umrzili = Wedle tygo samygo mustra naszkryflej fto tygo dńa umrził
}}

Pusty kod[edytuj zdrzōdło]

{{Dźyń
| nr_dńa_słowńe =
| mjeśůnc =
| dńi_do_kůńca =
| przist_dńi =
| dopisek =
| śwjynta =
| wydarzyńa =
| rodźili_śe =
| umrzili =
}}