Wikipedyjo:Sztandardy artiklůw – dźyń

Ze Wikipedia
Sztandardy artiklůw
Bjografije
Dźyń
Rok

Je to sztandard, kery proponuje śe używać we artiklach uo dńach roku grygůrjańskigo kalyndorza.

Artikle te tworzi śe bez jedyn muster, kerym — Muster:Dźyń. Bajszpil artikla stworzůnygo bez tyn muster: 12 paźdźerńika.

Zdrzůdłowy kod[edytuj zdrzōdło]

Půńiżyj je nojdźi śe zdrzůdłowy kod, we kerym kożdy paramyjter je uobjaśńůny.

{{Dźyń
| nr_dńa_słowńe = Kery je to dźyń mjeśůnca, ino słowńy
| mjeśůnc = Mjeśůnc we kerym je tyn dźyń
| dńi_do_kůńca = Wjela uostoło do kůńca roku we ńyprzistympne lota
| przist_dńi = Eźli szkryflosz dźyń wcześńijszy kej 1 marca to wszkryflej wjela uostoło dńi we przistympne lota.
| dopisek = Eźli tyn dźyń je jakoś szczygůlny (pjyrszy dźyń roku, abo coś) to doszkryflej jakeś zdańy uo ńim.
| śwjynta = Naszkryflej we nowyj lińiji po gwjozdce jake śwjynta sům we tyn dźyń i kaj wedle mustra:
* tekst
| wydarzyńa = Naszkryflej po gwjozdce we nowyj lińiji jake wydarzyńa bůły we tyn dźyń i kerygo roku wedle mustra:
* rok - tekst
| rodźili_śe = Naszkryflej po gwjozdce we nowyj lińiji fto śe rodźůł we tyn dźyń i kerygo roku wedle mustra:
* rok - perzůna, krůtko kim bůła/je
| umrzili = Wedle tygo samygo mustra naszkryflej fto tygo dńa umrził
}}

Pusty kod[edytuj zdrzōdło]

{{Dźyń
| nr_dńa_słowńe =
| mjeśůnc =
| dńi_do_kůńca =
| przist_dńi =
| dopisek =
| śwjynta =
| wydarzyńa =
| rodźili_śe =
| umrzili =
}}