Wikipedyjo:Zajty do wyćepańo

Ze Wikipedia

Na tyj zajće uosprawjůmy uo artiklach, kere s roztomajtych powodůw ńy nadowajům śe do Wikipedyje. Co ś ńymi zrobić decydujymy bez kůnsynsůs, a jak go ńy idźe uzyskać, robjymy absztimůng.

Coby dać sam jaki artikel, trza wpjyrw uoznoczyć go szablůnym {{zdw}} a dodać jigo absztimůng půniżyj na wjyrchu.

Zobejzdrzij tyż[edytuj zdrzōdło]

Archiwum dyskusyje

Zgłoszyńa[edytuj zdrzōdło]

Lingua franca nova[edytuj zdrzōdło]

Autotranslator, ńy idźe tego spokopić. Ku tymu brak zdrzůdłůw. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 14:51, 17 mŏj 2023 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]

Rouza Lutra[edytuj zdrzōdło]

Z artikla ńy do sie spokopic czym Rouza Lutra je. Krol111 kontakt 10:41, 16 kwi 2023 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]

Wojtek Łuka[edytuj zdrzōdło]

Felerne mjano (we papjůrach tak ńy mo). Zdrzůdła ino lokalne a ńy do zgody ze WP:WER/notability. Spam, promocyjo Muzyjům. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 08:27, 6 kwi 2023 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]

Ńy můmy prawidoł notability we ślůnskij Wikipedyje, nale zdowo mi śe, iże dlo wszyjskich tymatůw swjůnzanych ze Ślůnskym muszymy mjeć fest szyroko dostympność. Chop mo nadgrody, mo projekty, mjano śe googluje, ńych bydźe. ◄Ozi► a uůnego godka 13:03, 7 kwi 2023 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]
Dostympność mo być lo wszyjskich jednako. Jak uznowomy, co nadgroda ministra, co rozdowo takich pora tyśůncůw na rok dowo yncyklopedyczność, to Roger Mbabepe ze Mauritjusa ze nadgrodům uod mińistra kultury Mauritjusa tyż bydźe yncyklopedyczny. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 09:04, 8 kwi 2023 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]
  • Popjyrom. Wjela bezpotrzebnego inhaltu, ntp. ńy do zweryfikowańo czy mjano uůkosymbolizm kajś richtig funguje. Przipisy felerne, podane je youtube.com, a uotwiero śe facebook. Krům tego felery we szrajbůnku. Przeńyśůno do brudnopisu do poprawy. Krol111 kontakt 11:06, 16 kwi 2023 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]

Polski Czyrwjůny Krziż (mydal)[edytuj zdrzōdło]

Żodnych ńyzoleżnych zdrzudłůw na to, co tyn ekspůnat je wertny artikla na Wikipedyje. Uostawili my te Muzyjům, to terozki můmy spam. Za chwila kożdy ekspůnat bydźe mjoł artikel. Jo by wyćepowoł wszyjsko co ńy mo dobrych zdrzudłůw. Spam, promocyjo Muzyjům. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 08:27, 6 kwi 2023 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]

Muzyjům Miniaturowego Kůnsztu Profesjonalnego Henryk Jůn Dominiak we Tychach[edytuj zdrzōdło]

Po pjyrsze, ńy ma żodnych ńyznoleżnych zdrzudłůw na to, co te Muzyjům je wertne artikla na Wikipedyje. Po prowdźe to w ogůle żodnych zdrzudłůw ńy ma, ańi na to co take coś istńeje, inkszych jak własno neczajta. Dodatkowo problyma: to śe tak ńy nazywo a ńikaj takigo mjana ńy używo. Lajsikonik (dyskusyjŏ)

Půmjyńůł'ch mjano, poprawjůł'ch inhalt kajńykaj, wraźůł'ch Muster:Bajstlowańy co pado uo felerach, kerych je kans. Zrobjůł na wartko analiza i znodłech muzeum na Google Street View a Facebooku a tyż ńyznoleżne informacyje we neće i myśla, aże dołoby śe tyn artikel skuli tymatyki kůnsztu na Ślůnsku a skali zakwalifikować kej yncyklopedyczny. Krol111 kontakt 21:56, 11 mŏj 2022 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]

Ruski wojynny szifje, wydupjej[edytuj zdrzōdło]

Tymczasowy mem, niy za fest popularny, na terŏz chyba niy yncyklopedyczny. Na inkszych wikipedyjach je tyndencyjo coby wyciepać [1] [2] Krol111 kontakt 19:28, 27 lut 2022 (CET)Odpowiedz[ôdpowiydz]

Je kůntynuacyjo we Gruzyji, uo keryj pisoł Lajsikonik. Je kůntynuacyjo w tym, iże tego samego ausdruku użůła Ukrajińsko Ajzynbana, medja używajům tego tyż we kůntekśće fligrůw, ruski poet Bykow napisoł uo tym ausdruku wjyrsz. Widźoł żech już take bilbordy, treski, richtig ńy stykńe? 89.174.140.45 12:55, 28 lut 2022 (CET)Odpowiedz[ôdpowiydz]

  • Ja, niy sōm pisane ôsobne artikle ô hasłach choby wczaśnij spōmniane fest barzij znane "Nuts" abo "Remember the Alamo", "Wypierdalać", "This is Sparta" etc. Styknie ôpis we arcie ô bataliji. --Psiŏczek (dyskusyjŏ) 15:57, 28 lut 2022 (CET).Odpowiedz[ôdpowiydz]
  • Ôstawiōm, czas pokozoł rosnōncŏ ważność ausdruku, niy ma klarownego kōnsynsusu, przidano argumynty za yncyklopedycznościōm. Krol111 kontakt 14:12, 17 mar 2022 (CET)Odpowiedz[ôdpowiydz]