Pōdź kaj inhalt

Wschodńosłowacko mikrogodka

Ze Wikipedia
Słowacki alfabyt, używany bez wschodńosłowacko mikrogodka

Wschodńosłowacko mikrogodka (słow. Východoslovenský mikrojazyk) - słowjańsko literaturno mikrogodka protestantůw Wschodńij Słowacyji uod XVIII stoleća.

Przykłod tekstu[edytuj | edytuj zdrzōdło]

  • Ňеprimušujeme dzecko na to, žebi pred časom na zarobek išlo. I zakon predpisuje, že za robotňika ňešľebodno prijac dzecko pred 14-tim rokom. Do stavu manželskeho ňepuščajme dzeci predčasom, obvzlaštňe na dzivčata še to scahuje. Boj o život je ai samotnemu človekovi čežki, tim čežši je takemu, chtori na calu fameľiu še starac muši. Ten boj o život često ai najmocňejšeho chlopa zkaše. Na žensku stav manželski dupľovanu terchu uklada.