Pōdź kaj inhalt

3 (nůmera)

Ze Wikipedia
Trzi
3
Naturalno nůmera
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Naturalne dźelńiki 1, 3
Pjyrszo nůmera ja
Rzimski szrajbůnek III
Binarńy 11
Ůsemkowo 3
Szesnastkowo 3
Galeryjo zdjyńć a grafik

Trzinaturalno nůmera rozlygowano půmjyndzy 2 a 4, je pjyrszům nůmerům.

Inksze nůmery do śe tajlować bez 3 ino, kedy ji suma cyfer je podźelno bez 3, ntp. 7410 je podźelne bez trzi, beztuż co 7+4+1+0=12, a 12 do śe stajlować bez 3 co je uoczywiste.