Pōdź kaj inhalt

4 (nůmera)

Ze Wikipedia
Sztyry
4
Naturalno nůmera
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Naturalne dźelńiki 1, 2, 4
Pjyrszo nůmera ńy
Rzimski szrajbůnek IV
Binarńy 100
Ůsemkowo 4
Szesnastkowo 4
Galeryjo zdjyńć a grafik

Sztyrynaturalno nůmera rozlygowano půmjyndzy 3 a 5, je nojmajsům złożonům nůmerům.

Inksze nůmery do śe tajlować bez 4 ino, kedy uostatńe dwje cyfery danyj nůmery tworzům nůmera podźelno bez 4.