Pōdź kaj inhalt

Ajscapfyn

Ze Wikipedia
Ajscapfyny

Ajscapfyn (abo tyż snopel, śnik[1]) to je lōd we formie nacieku, co wisi z rantu dachu, asty abo inkszego podanego placu abo ôbiektu. Powstŏwŏ nojczyńścij ôwdy tymperatura luftu wynosi trochã mynij niż 0°C, a prōmiyniowanie Klary powoduje ôgrzywanie sie śniega abo lodu leżōncego na dachu abo na astach strōma i w rezultacie – jego topniyńcie. Woda ze topnōncego śniyga abo lodu spływŏ poleku pod wpływym grawitacyje i – po dopłyniyńciu do rantu dachu abo asty – ślatuje kapkami na ziym. Pōniywŏż tymperatura luftu je ujymnŏ, spływajōnce kapki niyblank zamarzajōm, co powoduje narŏstanie ajscapfyna w dōł.

Przipisy

  1. Dykcjunorz na zajta (PDF), n.szkryfka.eu, s. 33 [dostymp 2021-06-10].