Szadź

Ze Wikipedia
Szadź

Szadź to je ôsad lodu, co powstŏwŏ przi zamarzaniu małych, przechłōdzōnych kapek wody (mgły abo chmōry), kedy dochodzi do stykniyńciŏ sie kapki z wiyrchniōm przedmiotu abo wiyrchniōm wczaśnij narosłyj szadzi. Skłŏdŏ sie ze slepiōnych krysztołōw lodu, czasym narŏstŏ do stosunkowo srogich rubości. Ôsadzajōncŏ sie na astach strōmōw może powodować jejich łōmanie sie.

Symbol rime WMO.svg Symbol hard rime WMO.svg – symbole przewidziane dlŏ szadzi miynkij a twardyj[1].

Symbol code ww 48.svg Symbol code ww 49.svg – mgła ôsadzajōncŏ szadź niebo widzialne, niebo niywidzialne[2].

Przipisy

  1. International Cloud Atlas – Volume I. Geneva: Secretariat of the World Meteorogical Organization, 1975, s. 105–106.
  2. JetStream - NWS Southern Region Weather School: Synoptic Meteorology - Present Weather Symbols, web.archive.org, 27 września 2003 [dostymp 2021-06-30] [zarchiwizowane z adresy 2003-09-27].