Firn

Ze Wikipedia
Firn we powiynkszyniu ô 80x

Firn to je przechodniŏ forma pōmiyndzy śniygym a lodym firnowym. Jego tyngość je ôd 0,4 do 0,83 g/cm³[1]. Powstŏwŏ ôn w wyniku przeôbrŏżeniŏ frajnych krysztołōw śniega we agregaty ziaren lodu ô strzednicy dochodzōncyj do pŏru milimetrōw. Proces tyn zachodzi w czasie wielokrotnego podtapianiŏ, a potym zamarzaniŏ śniega. Niy bez znaczyniŏ je tyż druk szicht nadległych – zbiyrajōncego sie śniega[2].

Przipisy

  1. Kurt M. Cuffey, W. S. B. Paterson: The Physics of Glaciers. Elsevier, 2010. ISBN 978-0123694614. LCCN 2009050362.
  2. Wojciech Lewandowski, Marek Zgorzelski: Góry wysokie. Leksykon. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2002. ISBN 83-214-1278-5.