Bitwa pode Szawlůma

Ze Wikipedia
Kůnfederacyjo Inflancko we 1260, na spodku plac bitwy pode Šawlůma

Bitwa pode Šawlůma (lit. Saulės mūšis abo Šiaulių mūšis, uot. Saules kauja, mjym. Schlacht von Schaulen) – bitwa mjyndzy Zakůnym kawalyrůw mječowych a śiuůma Zemgalůw a Žmudźinůw, do kery došuo 22 wřeśna 1236 kole mjejscowośći Šawle[1]. Štichym do starćo buůa agresywno polityka Zakůnu, kery průbowou zaprowadźić na źymjach Boutůw chřeśćijaństwo metodům uogńa a mječa. We 1236 zakůn dostou uod papjyža bulla, we kery uoguošůno bůua krucjata přećiwko Litwje a Žmudźi.

Přebjyg[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Pode Šawlůma zakůnniki napadli na pora wjosek Žmudźinůw. Jak průbowali přelyźć nazod bez Dźwina, trefili jeich grupa wachujůnco při brodźe a zdecydowano na walka. Ryceře Zakůnu ńy chćeli walčyć po ćmoku, skiž tego co ńy znoli dobře terynu a boli śe potopić kůńe we bařouach. Jeich wůdz, Volquin, nakozou rozbić na noc uobůz. Do rana na plac bitwy půgany śćůnguy pośiuki uod inkšych plemjůn. Jeich přewoga bůua tako, co znoli fest dobře teryn a tyž ńy byli ćynžko uopancyřeńi, bez cůž mogli gibćij manewrować a ńy boli śe bařouůw.

We starću śiuy půgan zmuśiuy do ućečki zakůnńikůw, 50 ś nich zašlachtowali na placu bitwy (w tym Valquina), a 2700 ńigdy ńy powrůćiuo s krucjaty, prawdopodobńy tyž zostali zašlachtowani, yno juž půźnij, kej průbowali przelyźć bez lasy a bařouy nazod do Rigi a Dorpatu.

Efekty starćo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Po bitwje znajůnce jeij wyńik pjyrwyj podbite ludy: Zemgale, Zelowje a Kurowje začyńi powstańe přećiw Zakůnowi. Wšyjstke efekty dowńijšych podbojůw a chrystiańizacyje źym na pouedńe uod Dźwiny zostouy zńiwečůne, a Zakůn rozpod śe, jygo pozostali při žyću čuůnkowje přistůmpili do Zakůna Křižackigo.

Bitwa we kultuře[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Uo bitwje pod Šawlůma śpjywo uotewsko grupa folkmetalowo Skyforger we śpjywce Kauja pje Saules.

Připisy[edytuj | edytuj zdrzōdło]

  1. We Chronicum Livoniae je mowa uo terram Sauleorum (źymja šawelsko). Prawdopodobńy rozchodźi śe uo uokolice mjasta Šawle, inkšo interpretacyjo je tako co buůo to kole Vecsaule (terozki pouedńowo Uotwa)