Brzeźńicko Wyngorza

Ze Wikipedia
Brzeźńicko Wyngorza
Pouožyńy Ojropa
Polska
Zdřůduo jeźoro Studńica
Drawske Pojeźerze
Ujśće Rega
na wysokośći Łobza
Dugość ůng. 40 km
Rzyki Polski
Brzeźnicko Wyngorza

Brzeźńicko Wyngorza (polsko godka: Brzeźnicka Węgorza) to je rzyka we Polsce, we zachodńopůmorskim wojewůdztwje, we kryśe łobeskim, we gmińe Wyngorzino. Je lewym dopływym Regi uo dugośći ůng. 40 km, a wypływo ze jeźoro Studńica na Pojeźerzu Drawskim, ze becyrku zawartygo Drawskigo Poligůna. Przepływo bez Uostrowicke Jeźoro a Bućerz, Jeźoro Mało a Wjelgo Czapla a Jeźoro Brzeźńok. Uchodźi do Regi we becyrku Łobza.

Rzyka fest uodrůżńo śe na uosobliwych tajlach swygo bjygu. We gůrnym przipůmino gůrsko rzyczka, mo wartki a targajůncy nurt, kamjyńanne dno a srogi ślatůnek. Dolny nurt (půńiży jeźora Żabicy) charakteryzuje śe szyrokům dolinům a polekim spływym masůw wody a prosto po rzyce wystympujům tam fest bogate florystyczńy łyngi jaśyńowo-uolchowe, barzołowe uolsy, żyzne a kwaśne buczyny a grůndy. Pospolitym lygowiskym ptokůw je kůńcowy uodćinek nurtu, u ujśća do Regi. We czaśe swojygo spływańo tworzi roztoliczne małe wodospady.

Nad Brzeźńickům Wyngorzům uod kwjetńa 2004 znojduje śe szpecjalny uochrůnny teryn uo wjyrchu 433,6 ha. Chrůńi śe sam lasy liśćaste przed przemjyńyńy jejich uod leśnyj industryje (znamjyńńy zaleśańym nadbrzyżůw ńyprawymi gatůnkůma strůmůw - śwjyrkym a sosnům). Brzygi rzyki sům placym bytowańo krzikliwygo uorzołka a myngi gatůnkůw yntkůw. Brzeźńicko Wyngorza je placym tarła pstrůngůw, zauobycz uod paźdźerńika do listopada.

Prosto po brzygowyj lyńiji Brzeźńickij Wyngorze rośńe szuwarowe zbjorowisko, kere stanowi śedlisko bjelika, trzmjelojada, rudyj a czornyj kańi, puchacza, żůrawja, czornygo boczůńa, dyrkocza, dźyńćoła czornygo, borowygo szkowrůnka, a tyż bibrůw a fiszůtrůw. Uo wjelgij czystośći rzyki dowo pośwjodczyńy wystympowańy słodkowodnygo krasnorosta Hildebrandtia rivularis.

Dnym doliny rzyki prowadźi czorno turystyczno cesta, kero przerzńe we poru mjyjscach nurt. Brzeźńicko Wyngorza je placym czynstych kajakowych spływůw, a bez połůnczyńy ze Regům do śe ś ńi wypłynůńć aże na Bałtycke Morze. Cesta atoli noleży do fest trudnych skuli kupy utrudńyńůw (rujiny młyna, wodospady). Bestůż tyż pojstrzůd kajakarzůw rzyka mo potoczne a wicowe mjano Rzeźnicka Węgorza[1] (ślůnske tumaczyńy: Masarsko Wyngorza).

Przipisy