Paźdźerńik

Ze Wikipedia

Paźdźerńik to je dźeśůnty, podug używanygo na Ślůnsku kalyndorza gregorjańskigo, mjeśůnc we roku. Podug Brücknera, jygo mjano pochodźi uod paźdźerze - abfale uod lnu abo hamftu. Je to nojdugszy mjyśůnc we roku, skiż tygo, co we paźdźerńiku zmjyńo śe czas ze letńigo na źimowy, bes cůż trwo ůun godźina dużyj kej inksze mjyśůnce kere majům 31 dńi. We wjynkszośći godek ojropejskich używane je mjano October, co uoznaczo "uůsmy mjyśůnc".

Mjeśůnce
StyczyńLutyMarzecKwjećyńMojCzyrwjecLipjecŚyrpjyńWrześyńPaźdźerńikListopadGrudźyń‎