Cierlicko

Ze Wikipedia
Jaškovská krčma we Cierlicku

Cierlicko (po czesku: Těrlicko; po polsku: Cierlicko, po miymiecku: Tierlitzko ) je gmina w ôkresie Karwińskim we Morawsko-Ślōnskim regiōnie Czeskij Republiki. Mŏ kole 4800 ôbywatelōw.

Tajle administracyjne[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Cierlicko skłŏdŏ sie z tajli Dolne Cierlicko, Gōrne Cierlicko i Grōdziszcze.

Etymologijo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Nazwa mogła być wywziōnŏ z tzw. cierlice, kerego było narzyndziym używanym do szczyraniŏ lnu. Inkszo teoryjo wywodzi miano ôd Cierli abo Cierłwy, co były starsze nazwy rzeki Stōnawki.[1]

Geografijo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Cierlicko leży obok Hawiyrzowa, kole 13 kilometrōw na połednie-wschōd ôd Ôstrawy. Leży we historycznym regiōnie Ślōnska Cieszyńskigo, w zachodnij tajli podgōrōw Morawsko-Ślōnskich. Nojwyższy szczyt je kopiec Babiŏ Gōra, we wysokości 423 m nad poziōmym morza.

Gmina leży na brzegach zbiōrniku Cierlickigo, kery bōł zbudowany na rzyce Stōnawce w 1962 roku. Ôgrōmno je 227 ha (560 akrōw).[2]

Demografijo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Mniyjszość ślōnskŏ-polskŏ stanowi 7,4% populacyje.[3]

Ekonōmijo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Po budowie zbiōrnika Cierlickigo gmina stopniowo stała sie cyntrum turystyki. Ôpubliczne plaże, ôbrōne rekreacyje i prywatne chałpy tu sōm ôstawiōne.[2]

Sport[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Zbiornik Cierlicki je popularnym miyjscym do sportōw wodnych.[4]

Uznaniy ludzie[edytuj | edytuj zdrzōdło]

  • Wacław Maciejowski (1792-1883), polski historycz
  • Andrzej Kotula (1822-1891), polski prawnik i aktywista

Miast bliźniacze - miast braci[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Cierlicko je bliźniynty z:[5]

Przipisy